şükela:  tümü | bugün
 • bütün dinsel dogmalardan, korkulardan, ezalardan, onlarca gereksiz dayatmanın neden olduğu türlü bunalımlardan arınma hali.

  thomas paine'e göre bütün dinler arasında inanılması en mantıklı ve akla uygun olan tek dindir. yanlış duymadınız; deizm bir dindir. efsanelere, mitolojik ögelere ve tanrı kelamı diye öne sürülüp tam aksine insan yaratısı el yazması kitaplara göre şekillenen inanç sistemlerine nazaran doğayı, doğa kanunlarını, evreni ve evrenin yapısını temel alıp, salt akla ve mantığa uygun olmayı ilke edinmiş gerçek bir dindir. keza deizm, ne tanrı adını kullanarak katliamlara sebep olunmasını emreder (kur'an'da, tevrat'ta ve incil'de sayısız örnek mevcut), ne de akla ve mantığa uymayan birtakım ritüellerle insanların huzura ereceğine dair zorlama tavsiyelerde bulunur.

  sonuç olarak; tanrı, dünya insanına gerçekten bir din gördermişse veya gönderecekse, bu din kesinlikle deizm olmalıdır.

  * * * * *

  thomas paine: “benim ülkem dünyadır, tüm insanlar benim kardeşimdir, iyiyi ve doğruyu yapmak benim dinimdir.”

  voltaire: “insanın alması gereken isim deist olmalıdır. insanın okuması gereken kutsal kitap tanrı’nın yazdığı ve mührünü bastığı ‘doğa’ kitabıdır. insanın sahip olması gereken tek din tanrı’ya iman etmek ve iyi bir insan olmaktır.”

  carl sagan: "bilim tarafından gözler önüne serilen evrenin muazzamlığını ön plana çıkaran eski veya yeni bir din, geleneksel dinlere nazaran çok daha derin ve kuvvetli bir saygı, merak ve huşu uyandırabilir. er ya da geç, böyle bir din oluşacaktır."

  rene descartes: "eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et."

  desiderius erasmus: "keşke din bilimcileri hakkında hiç söz etmeseydim. çok iyi olurdu. fena kokulu bir nesneye dokunmak, onu sallamak, doğru bir hareket olmaz. bunlar alaydan anlamayan, önemsiz bir sorun yüzünden alev alan insanlardır. bunlar, kanıtları üzerime dolu gibi yağdırarak beni tövbe etmeye zorlamak isterler; reddedersem, herkese beni bir “sapkın” diye ihbar edebilirler; iyilikseverlikleriyle onurlandıramadıklarına karşı genellikle kullandıkları korkutma işte budur."

  william penn: “din, tanrı’yı ve insanları sevmekten başka bir şey değildir.”

  george carlin: "din kolaylıkla tüm zamanların en iyi yalan hikayesidir. düşünün bir kere. din insanları görünmez biri olduğuna, gökyüzünde yaşadığına ve yaptığınız herşeyi günün her dakikasında izlediğine ikna etmiştir. ve görünmez adam, yapmanızı istemediği 10 spesifik şeyler var. ve eğer ki bunlardan herhangi birini yaparsanız, sizi özel bir yere gönderecek; burada yanma, ateş, duman, işkence ve eziyet ile sonsuza kadar yaşayacak; ve acı çekecek, yanacak, ve zamanın sonuna kadar çığlık atacaksınız. ama sizi seviyor. sizi seviyor. sizi seviyor ve paraya ihtiyacı var."

  karl marx: "din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. din halkın afyonudur."

  arthur schopenhauer: ''dinler ateşböcekleri gibidir: parlayabilmek için karanlığa gereksinim duyarlar. tüm dinlerin koşulu yaygın olan belirli bir derecede cehalettir. ki sadece bu havada yaşayabilirler ancak.''

  albert einstein: "ben kişileşmiş bir tanrı’ya inanmıyorum ve ben bunu hiç inkar etmedim ama bunu açıkça ifade ettim. eğer benim içimde dinsel bir şey varsa o da bilimimizin açıkça ortaya çıkarabilecek olduğundan çok uzaktaki bir konu olan dünyanın yapısına ilişkin sınırsız hayranlığımdır."

  jean jacques rousseau: “insanın dini ne tapınaklardır, ne altarlar ne de ayinlerdir. insanın dini tamamen en üstün olan tanrı’ya içsel bir ibadet ve ahlak kurallarına sonsuza dek uymaktır.”

  bertrand russell: "hayatla baş edebilmek için bir inanca ya da dine bağlanmaları gerektiğini düşünen insanlar bence korkaklık ediyorlar; aynı tavrı başka bir konuda gösterseler bu aşağılanacak bir durum olurdu. fakat konu din olunca bu hayranlıkla karşılanıyor ama ben hangi konuda olursa olsun korkaklığa hayranlık duyamıyorum."

  victor hugo: "tanrı'ya inanıyorum, ahirete inanıyorum; fakat hiçbir kilise papazını başımda istemiyorum. beni seven bütün dünya insanlarının gönülden dualarını bekliyorum. bu benim için kafidir."

  mark twain: "kutsal kitap'taki tek bir eksik ayet yüzünden kilise tarafından o kadar kan döküldü ki: "komşunuzun dini sizi ilgilendirmez." hoşgörülü olun filan değil, sadece "ilgilendirmez". tüm dinler kutsal olduklarını iddia eder ama hiçbir din bu yeni kuralı yasalarına ekleyecek kadar kutsal veya büyük değil."

  blaise pascal: "insan işleri sevgiyle anlaşılmalıdır; ancak tanrısal işler ise anlaşılarak sevilmelidir."

  ray bradbury: "dinin merkezinde sevgi vardır. sizi seviyor ve sizi affediyorum. ben senin gibiyim ve sen de benim gibisin. bütün insanları seviyorum. dünyayı seviyorum. yaratılanları seviyorum. yaşamımızdaki her şey sevgi üzerine kurulu olmalıdır."

  sigmund freud: "bir din kendisini her ne kadar sevgi dini olarak adlandırsa bile kendisinden olmayanlara karşı sert ve sevgisiz olmak zorundadır."

  mustafa kemal atatürk: "din bir vicdan meselesidir. herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. biz dine saygı gösteririz. düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz."
 • bu din tüccarlarını gördükçe kendimi dahada haklı hissediyorum ve her hissettiğimde açıkcası kahroluyorum çünki ben yanlışım onlar doğru diye hayallerim vardı lan benim.
 • bu şuna da benzetilebilir.

  "henüz sözlük yazarlığına terfi edememiş çaylak olmanın verdiği huzur"