şükela:  tümü | bugün
 • deneyci felsefenin faransa'daki temsilcisidir. locke'tan farklı olarak empirizmi, sensualizmyönünde geliştirmiştir. bilgilerimizn kaynağı yalnızca duyu organlarımızın faaliyetine bağlamıştır. *
 • dı$ duyumu temel alıp , iç duyumu bunun olu$turduğu bir $ey haline getiren filozof.. ruhtaki bütün olayları duyuların sağladıkları duyumlardan genetik olarak türetmeye, ruhta bütün olup bitenlerin kılık deği$tirmi$ duyumlar olduğunu göstermeğe çalı$mı$tır.. bu temel görü$leriyle george berkeley'in ters görü$ündedir..
 • `jacques derrida`nın 'önemsizin arkeolojisi' adlı oldukça keyifli bir condillac okuması vardır. keyiflidir çünkü metin'i her okuma edimi; bir sonraki okumaya önsözdür ve condillac'ı açıklayan bir önsözü okumak (bizzat kitabın kendisini kastediyorum); bu kuralın dışında değildir. kitabın sonunda heykel gözlerini açar ve anlam üretmeye başlar, olmuş olduğu şey olmamak için bir daha.
 • 18. yy fransiz dusunurudur.. ingiliz empirizminin (deneyciligini) fransada sensualizm boyutuna gecmesinde etkisi vardir.. ic duyumlar yerine herseyi dış duyumlara baglar.. anilarimiz bile zayiflamis birer duyumdan baska birsey degildir ona gore.. butun duyumlarimizda bilgilerimizin yegane kaynagidir.. bu bakis acisi onu haliyle materyalist yapmaktadir..
 • condillac (1714-1780 ) iktisat'a olan katkılarıyla da bilinir.devletin piyasaya müdahalesine karşı ve serbest ticaret yanlısıdır.en önemli eseri adam smith'in başeseri olan milletlerin zenginliği ( iktsatta yeni bir dönemin başlangıcı sayılır) 'nden 1 ay önce çıkarmış olduğu ticaret ve denetimdir.mübadelelerin eşit olmayan değerler tarafından temsil ettiğini ve ticaretin her iki tarafında kazanç sağlayacağını söylemiştir.ayrıca bir malın fiyatını harcanan emeğin değil o mala karşı duyulan fayda değeri tarafından belirleneceğini söylemiştir.
 • rousseau'nun, "insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı" adlı eserinde sıkça vurgusunu yapmaktan geri durmadığı duyumsamacı, deneyci filozof.
 • “ne kadar yukarı tırmanırsak tırmanalım, ne kadar aşağı inersek inelim, asla duygularımızın dışına çıkamayız” sözünün sahibidir.

  aktaran: fernando pessoa, huzursuzluğun kitabı
 • duyuları ve bilginin kaynağını incelemek için oluşturduğu düşünsel heykel tasarımı muhteşemdir.
 • şiir hakkında tuhaf görüşleri vardır. şöyle der:ilk insanların kelime dağarcığı tabi olarak hayli kısıtlıydı. bu sebeple sürekli aynı veya benzer kelimeler kullanılıyor ve işitsel bir ahenk oluşuyordu. zamanla diller geliştikçe ahenksiz ve akla yönelik konuşma becerisi oluştu ardından da dil doruk noktasına düz yazıyla ulaştı. şiir ise dilin en ilkel halidir.