mavimor

  • 1868
  • 1
  • 0
  • 0
  • geçen ay

aldatılan erkekten beklenenler

bununla ilgili bir hikaye dinlemi$tim:

vakt-i zamanında bir hakim sabah evden çıktıktan bir süre sonra bir $ey unuttuğunu farketmi$ ve evine dönmeye karar vermi$.. kapıyı çaldıktan sonra karısının tavırlarından falan durumu farketmi$..

- hanım benim bugün ba$ım cok ağrıyor bana bir yorgunluk kahvesi yapta ben uyuyayım sonrasında demi$.. fakat bana iki tane yap, bir de kendine de yap falan demi$.. pekala demi$ hanımı.. sonra hanımefendi üç tane kahve ile gelmi$ yatak odasına.. hakim o sıra silahını cıkarıp yatağın üzerine bırakmı$ ve yatagın ayak tarafına oturmu$.. sonra $i$$t hem$erim sen de çık falan demi$ yatağın mobilyasına tıklayıp.. tabi adam korkudan saklandığı yatağın altından çıkmı$.. $u kahveyi içelim falan demi$.. oturup beraberce kahvelerini yudumlamı$lar.. kahveler bitince, adamla hanımına ;

-$imdi ne siz beni tanıyorsunuz ne de ben sizi.. gözüm görmesin demi$.. evden kovmu$ ve daha sonra bo$amı$..

bu kadınla bu adam evlenmi$.. aradan yılllar geçmi$.. ve adam karısından $üphelenmi$.. yine aynı $ekilde eve döndüğünde ne görsün.. silahını cıkartıp ikisini de delik de$ik etmi$ oracıkta.. akabinde mahkemesi olur ve $ans ya bizim hakimin kar$ısına cıkar.. hakimin sanığı dinledikten sonra söylediği ilk söz:
- ben sizi öldürmeyi bilmiyor muydum?
....

ne kadar doğrudur bilinmez, belki de sehir efsanesidir ama insana ne yapması gerektiğinin de ipucunu verir bu hikaye.. yine benzer ama gerçek bir olay bizzat dinlemi$tim:

yine böyle birbiri ile deli gibi sevip evlenen, yolda görüldüklerinde bunlar birbirlerine doyamıyorlar mı denilen çiftten bayan olanı üzerinden on sene geçen evliliğinde aldatır bir ramazan aksaminda.. kocası bir yere gitmek için evden cıkar ama i$ler aksi gidince eve dönmek zorunda kaldığında karısı bunu oturma odasında ve evin yatak odası dı$ında bilumum mekanlarında oyalamaya çalı$ır üstündeki gecelik ile.. ama adam kıllanınca durumdan yatak odasına gider ve adamı saklandığı yerde görür ve doğru mutfağa ko$ar ekmek bıcağını almaya.. o arada karısı kapıya yapı$ır ve mutfak kapısını tutar.. diğer adam da ko$ar adımlarla yarı çıplak can havliyle evden kendini dı$arı atar.. neticede karısı o $ekilde kapıyı tutmasa oracıkca canlarını alacaktı belki de her ikisinin.. ya sonra?

zor bir durumdur bu eminim ama mantıkla duyguların en çok çakı$tığı hallerin ba$ında gelir ve burada mantık duygunun önüne geçmelidir ve hakimin sesine kulak verilmelidir..

devamını okuyayım »
19.11.2005 00:00