mavimor

  • 1857
  • 3
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

cat stevens

müslüman olduktan sonra deği$imi çok hızlı gerçekle$mi$ bir anda sarıklı falan olmu$, en büyük hatayı burada yapmı$ ki$idir.. insanlar deği$imleri kolay kabullenemezler.. cat stevens'ta da bu böyle olmu$tur.. halbuki bir anda $imdi ki haline bürünmeyipte olduğu gibi kalsaydı, islamı da $imdiki yaymaya çalıştığı gibi değil de islamın güzelliklerini müziğinin içine yayıp sevdirebilseydi insanlara o zaman pe$inde olanları (ki çok büyük bir kesimdi..) etkilemesi daha kolay olurdu..

bir de $öyle bi açıklamasını duymu$tum; "eğer müslüman olan ülkeleri kuran'dan daha önce tanısaydım müslüman olmazdım herhalde" demi$.." buradan da müslümanların islamı ne denli kötü ya$adıklarını özetlemi$tir..

devamını okuyayım »
22.05.2005 11:02