1. ege bölgesindeki köylerde, köylü vatanda$larımızın, ana kayaç olan marn kayacına verdikleri isim.
    gittiğim bir kazıda dikkatimi çekmi$ti, kepir a$ağı kepir yukarı. sorunca öğreniyormu$ insan.

kepir hakkında bilgi verin