şükela:  tümü | bugün
 • aniden kesilemeyen (kesin hesabı denmesine karşın) hesaplardır...
  işler, hakedişler bittikten sonra, kesin bir hakediş düzenlenir. her imalat, ihzarat, nakliye kalemi bizzat kontrol edilir. yüklenicinin eksik yaptıkları zımbırtılar içün teminat mektubu kullanılır, yok eksiği yok ise teminat mektubu serbest bırakılır...
  olay budur. inşaat sektörünün eşsiz terimlerinden bir tanesidir zikrettiğimiz mevzu..
 • iş’in geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak hesaplardır. yüklenici’nin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde sadece kesin hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır ve bunlarla geçici hakediş raporlarındaki rakamlar arasında bulunabilecek farklara bakılmaz.

  sistemin kesin hesapları, garanti dönemi sırasında devam edecek hizmetlerin dışında, mühendis tarafından, yüklenici veya vekili’nin iştiraki ile röleveler, ataşmanlar, as-built projeler ve daha önce bitirilmiş iş kısımlarının hazırlanmış kesin hesaplarına dayalı olarak yapılır. kesin hesaplar geçici kabul tarihinden sonra 6 ay içerisinde işveren’e teslim edilir. bu metrajların ve hesapların yapılması sırasında yüklenici veya vekili tarafından yapılmış, fakat mühendis’ce çözüme bağlanamamış itirazlar varsa bunlar da incelenmek üzere, söz konusu hesaplarla birlikte işveren’e verilir.

  kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili, mühendis’in yazılı çağrısına rağmen hazır bulunmadığı takdirde, mühendis hesapları tek taraflı olarak hazırlayarak işveren’e teslim eder. bu aşamada yüklenici’ye hazırlanmış kesin metraj ve hesaplan 2 ay içinde incelenmesi için tebligat yapılır. yüklenici, incelemesini işyeri dışında yapmak isterse kesin metraj ve hesapların kopyalarından bir takımı kendisine verilir. yüklenici, kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların işveren’ce incelenmesine başlanır. yüklenici’nin kesin hesaplara itirazı varsa aynı inceleme süresi içinde işveren’e yazılı olarak bildirmek zorundadır. böyle yapmadığı taktirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz artık dikkate alınmaz. kesin hesapların işveren’e tesliminden sonra işveren’ce incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere yüklenici’nin bir itirazı olursa, itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri dilekçe ile işveren’e bildirir.

  kesin hesaplar, işveren’ce 6 ay içinde incelenerek sonuçlandırılır. yüklenici’nin, gerek kesin hesapların hazırlanışı gerekse işveren incelemesi sırasında olabilecek itirazlarının karara bağlanmasını teminen bu süre uzatılabilir.

  kesin hesapların ve kesin kabul tutanağı’nın işveren’ce onaylanmasından sonra, bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok otuz gün içinde, işveren’ce onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak, mühendis tarafından kesin hakediş raporu düzenlenir. bu hakedişe, yüklenici’nin geçici kabul’den sonra varsa garanti dönemi boyunca sürdürdüğü hizmetlerin bedelleri de eklenir. hesap kesme işleminde gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş sırasında ara hakediş raporları ile ödenen miktarlar ve varsa ihale indirimi düşülür.

  daha sonra, ara hakediş ödeme usulleri çerçevesinde yapılan ekleme ve kesintilerden sonra kalan hakediş tutarı yüklenici’ye veya vekili’ne ödenir. hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenici işveren’e borçlu kaldığı taktirde, borcu genel hükümlere göre tasfiye edilir. kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hakedişin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak zorunlu nedenlerle ve işveren’in onayı ile yeteri kadar uzatılabilir.

  eğer bütün hakedişlerin hesapları kesin kesap ciddiyetinde yapılmış ise hakedişlerin kümülatif miktarları ile kesin hesap arasında ciddi bir fark çıkmaması gerekir. o yüzden hakediş hesapları ciddi yapılmalıdır, mahal bazlı imalat takip tablosu bu konuda pek yardımcı/kontrol edici olabilmektedir.
 • kesin hesabı tanımlamak için önce ara hakedişi tanımlamamız gerekmekte.

  ara hakediş, sözcüklerden de anlaşılacağı gibi işlerin arasında yapılan hakedişlere denir.

  kesin hesap(hakediş): iş sonunda yapılan son hakediştir, bu hakediş’te ara hakedişte varsa yapılan yanlışlar düzeltilir, eklemeler, çıkarmalar yapılır ve hatasız bir hakediş elde etmeye çalışılır.

  ara hakedişlerde anlaşılır bir metraj çalışması yapılmamış ise ince detaylara inilen bir metraj çalışması yapılması gerekmektedir. bu zor gibi görülebilir ama bundan 2 sene sonra açıp kesin hesaba baktığınızda ne kadar iyi bir iş çıkardığınız için kendinizle gurur duyabilirsiniz.

  sözleşmede “teminat” maddesi yazılmışsa ki muhtemelen yazılmıştır ve 2 türlü yazılabilir;

  1- %5 teminat kesintisi: kesin hesap sonunda (-) bakiyeli bir tutar çıkmışsa(ara hakedişlerde hakettiğinden fazla ödeme yapılmışsa) bu tutar teminattan düşülür ve kalan yüklenici’ye iade edilir.

  2- nakit teminat senedi: eğer ara hakedişler doğru yapılmış ve hakediş tutarı (0) veya (+) bakiye çıkmışsa senet iade edilir, fakat ara hakedişler yanlış yapılıp kesin hesap (-) bakiye çıkmışsa, yüklenici’ye (-) bakiye tutarı kadar fatura edildikten sondan sonra senet iadesi yapılabilir.