şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: atsızcılar)

  önlem notu: örnektir.
 • herkesten fazla dincilerin dahil olduğu grup. başkasının dinine, inancına karışan, kendine göre dini yorumlayıp etrafa başka baskı yapan müslüman mı olur?
 • (bkz: hazarlar)
 • bugün moldova'ya bağlı gagauz özerk bölgesi'ndeki gagauz türkleri olabilir mesela. oğuz boyundan gelmekte ve bizle aynı dili konuşmakta olan gagauz türkleri hristiyandır. ayrıca orta asya'nın kimi kesimlerinde hala şamanizm, budizm gibi dinlere mensup türkler de yaşamaktadır. müslüman olmadıkları için onlara türk değil diyenler arap'ın götünü yalamaya devam etsinler.

  (bkz: gagavuzlar)
 • hazar türkleri gibi yahudi olanları, macar ve buglarlar gibi hristiyan olanları da var. kimbilir beli israil'de bu hazar türklerinden de vardır. kesin vardır...öte yandan bulgarlarlar macarlara türk olduklarını söylerseniz sizi dövebilirler. ben söyleyenlerin yalancsıyım, öyle diyorlar...
  dinle ırkı birbirine karıştırmamak lazım. müslüman olmayan türkler de olabilir ve vardırlar. ismet özel ya da necip fazıl gibi adamlara bakmayın siz. zaten bu tür şeyleri kesinlikle şairlerden dinlememek lazım. şairler uçar kaçar adamlardır. dikkatli olmak lazım.
 • etnik kimlikleri ve farklı inanç yada inançsızlık biçimleri ile ötekileştirilmiş türk veya türkiye cumhuriyeti vatandaşı kimliği taşıyan türk olmayan, türkler.

  tanrıların politik hesaplarla halkı sömürmek için ileri sürülmüş uydurmalardan başka bir şey olmadıklarını ileri süren ateist türkler.

  hiç bir dine inanmayan, sadece tanrıya inanan deist türkler.

  melek tavus olarak betimledikleri şeytana inanan yezidi türkler.

  hz. isa'nın öğretilerini benimseyen hiristiyan türkler.

  yahudilik içinde sapkın bir kol olarak görülen, müslüman olmadığı halde müslüman gibi davranan sabetay sevi bağlıları olan sabetaycı türkler.

  şeytanı yücelten veya şeytana tapan satanist türkler.

  temelini doğaya ve doğadaki ruhlara dayandıran şamanizme inanan şamanist türkler.

  buddha'nın öğretilerine, budizm'e inanan budist türkler.

  yahudiliğe inanan yahudi türkler.

  (bkz: hıristiyan türkler)
  (bkz: yahudi türkler)
 • en asil duygunun insanıdır. türkleri, islamsız düşünememek ise büyük bir ahmaklıktır.
  türklerin tarihteki başarılılarını islamiyete yormak ise aptallıktır, islamiyette bir keramet olsaydı, önce araplarda bir işe yarardı. öyle ki, kürtler türklerden önce islamiyete geçmişlerdir. *

  islamiyetin yayılmasında moğolların, türkler ve araplardan daha fazla katkısı olmuştur. osmanlı padişahlarının halife olması, dinin o manevi yoğunluğunu yaşamak istemesinden çok, diğer müslüman toplumları daha kolay hükmetmek istemelerindendir. arap entelektüeller hala tartışır; islamiyetin patenti bizdeyken nasıl oldu da türkler bizim halifemiz oldu, diye. hala hazmedebildikleri bir olay değildir.
  halifelik sistemi bize fayda sağlamaya devam etseydi, emin olun kaldırılmazdı.
 • rusya' da yaşayan yakutlar, çuvaşlar, altaylar, tuvalar ve moldova' da yaşayan gagavuzlar' da bu gruba dahildir.