şükela:  tümü | bugün soru sor
  • "netice ihtiyacı" anlamına gelen bir psikoloji terimi.

    terimin sosyal psikolojideki kullanımı ile kast edilen, alışılmadık olan ve dolayısıyla anlam veremedikleri bir durum ile karşılaşan insanların durumu açıklığa kavuşturmak suretiyle konuyu zihinlerinde "netice"lendirmeye duydukları ihtiyacı ifade eder.

    (bkz: uncertainty reduction)
    (bkz: beklenti ihlali)

    (bkz: sosyal psikoloji/@derinsular)
  • literatürde "kapanma ihtiyacı" olarak yer bulur. kapanma ihtiyacı, kruglanski tarafından bilişsel-motivasyonel karar verme süreçlerini açıklayan bir modeldir. karışıklık ve belirsizlik durumlarında söz konusu konuya verilen herhangi bir cevap olarak tanımlanmıştır. bir başka deyişle, söz konusu olan, belirli bir konuda bilgi veya kararla ilgili olarak, arayışı durdurma, sonuca bağlama, hesabı sabitleştirme, tespit etme ya da tam tersi tutumlardır.