derinsular

  • 3179
  • 7
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

metodoloji

bir bilimsel çalışmanın "nasıl" yürütüldüğü ile ilgili olan prosedürel kurallar bütünüdür.

her metodoloji seçimi, (o seçimi gerçekleştiren bilim adamı bunun farkında olmasa bile) belli ontolojik ve epistemolojik varsayımlar üzerine kuruludur. bu nedenle, belli bir metodoloji kullanılarak gerçekleştirilen bütün bilimsel çalışmalar, o metodolojilerin dayandıkları ontolojik ve epistemolojik varsayımların doğrulukları ölçüsünde (ya da o varsayımların geçerli oldukları şartlarda) geçerlidir. (bkz: epistemoloji/@derinsular) (bkz: nicel analiz/@derinsular)

tema:
(bkz: bilim felsefesi/@derinsular)

devamını okuyayım »
17.11.2010 20:38