derinsular

  • 3184
  • 10
  • 1
  • 0
  • geçen hafta

kutsal demlik

ifadenin ingilizce orijinali: celestial teapot

türkçedeki semavi kelimesi, ingilizcedeki "celestial"ı (hem de tam olarak) karşılar! zira, her iki kelime de, hem semaya/gökyüzüne, hem de göklere atfedilen manevi manalara atıfta bulunur.

dolayısıyla, "semavi demlik" demek gerekli. "kutsal demlik" şeklindeki çeviri hatalı. zira, russell'ın (aşağıdaki alıntıda izah ettiğim) analojisindeki demlik hiçbir şekilde kutsal değil. sadece gökyüzünde bulunuyor; yani önemli olan lokasyonu. bu nedenle de, "sacred" ya da "holy" değil, "celestial teapot" demişler. böylelikle, hem demliğin bulunduğu mekana, hem de analojinin maneviyat imasına aynı anda atıfta bulunmaları mümkün olmuş.

özetle: ortada bir holy grail yok.

--- alıntı ---

filozof bertrand russell, 1952 yılında yazdığı bir makalede, yanlışlanması zor konulara dair bir örnek verir: bir insanın çıkıp da, dünya ile mars arasında bir yerde bir çaydanlık bulunduğunu, bu çaydanlığın tıpkı diğer gezegenler gibi güneşin yörüngesinde dönmekte olduğunu, ancak teleskoplarımızla görünemeyecek kadar küçük olduğu için yerini tespit etmemizin mümkün olmadığını söylemesi durumunda, bu argümanı çürütmek mümkün olmaz. zira, sırf varlığını tespit edemiyor olmamızdan hareketle, güneş sisteminde küçük bir çaydanlığın bulunmadığı sonucuna varamayız. ama bu sonuca varamıyor olmamız, güneşin yörüngesinde böyle bir çaydanlığın bulunduğu anlamına gelmez.

kaynak: türk solunun bilgi kavramına yabancılığı / serdar kaya / taraf / 13 mayıs 2012

--- alıntı sonu ---

tema:
(bkz: mantık hataları/@derinsular)

diğer ilgili tema:
(bkz: ingilizce/@derinsular)

devamını okuyayım »
24.08.2014 01:21