1. yüksek öğretim kurumunda öğrencinin olması durumunda*, uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yüksek öğretim kurumundan çıkarma cezalarına sebep olurmuş*.
  2. "muhafazakar toplumun genel kabul gören normlarına uymayan insan" anlamında kullanılan, içeriği durumdan duruma, zamandan zamana değişen bir sıfat. kesin olarak söylenebilecek tek şey size bu sıfatla hitap eden birinin sizin hakkınızda nahoş fikirlere sahip olduğudur.