1. "anarşiyle alakalı olan" anlamı da vardır
    anarşik eylemler, vs.
  2. kısa süre öncesine kadar (tayyip'in milletvekili seçilmesine olanak sağlayan sürece kadar) anayasımızda aynen yerini bulan ifade.
  3. ağabeyimin bazi hocalarimi taklit ederken bana uygun gördüğü sifat.
    -sen saçini niye soldan ayirdin anarşik misin kizim sen?
  4. yüksek öğretim kurumunda öğrencinin olması durumunda*, uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yüksek öğretim kurumundan çıkarma cezalarına sebep olurmuş*.
  5. 12 eylül belgeseli'nde kenan evren'in neredeyse ağzından düşürmediği sözcük.bununla beraber bonus olarak ilginç bir şekilde güler kendisi.
  6. "muhafazakar toplumun genel kabul gören normlarına uymayan insan" anlamında kullanılan, içeriği durumdan duruma, zamandan zamana değişen bir sıfat. kesin olarak söylenebilecek tek şey size bu sıfatla hitap eden birinin sizin hakkınızda nahoş fikirlere sahip olduğudur.

anarşik hakkında bilgi verin