şükela:  tümü | bugün
 • army method olarak da bilinen ve fakat army method'in hafiften rotuslanmasiyla olusan ogretim metodu. total physical response gibi behaviourism kaynakli bir metod olur kendisi.
 • audiolingual method an itibariyle anadolu liselerinde kullanilan,cocukların otomatiklesmesi icin devamli repetation yaptırılan,hataya tahammülsüz bir diger method.(bkz: grammar translation method)
 • öğrencilerin hedef dilin alışkanlıklarını* edinmesini temel alır. bunun için öğretmen ve öğretmenin materyalleri öğrenciye model olmalı, öğrenci bunları sık sık tekrar* etmelidir.

  vocabulary ve grammar kuralları diyaloglar üzerinden öğretilir. drills kullanımı önemlidir. drill=audio-lingual diyebiliriz.

  öğrenci doğru cevap verdiğinde positive reinforcement* yapılmalıdır.

  grammar kuralları direkt verilmez, örnekler üzerinden çıkarılır. *

  dil kullanımı everyday speech ile; kültür aktarımı everyday behavior ve lifestyle ile yapılır.

  dil öğretimi sırası: listening- speaking- reading- writing

  oral skills en önemlisidir. motto: "use target language communicatively"

  ana dil* sınıf içerisinde kullanılmaz. çünkü audiolingual method target language'de iyi olabilmek için o dile alışmak gerektiğine inanır.

  öğretmen bu methodu kullanıyorsa, öğrencilerinin hata yapmamaları için tetikte olmalı, hata yapacaklarını öngördüğünde anında uyarmalıdır.

  teknikler;

  dialogue memorization
  öğrenciler diyalogdaki cümleleri ezberler ve kullanılırlar. bu sayede grammar yapılarına aşina olurlar.

  backward build-up drill
  eğer diyalogda uzun bir cümle varsa orada bu drill devreye girer. öğretmen cümleyi bölerek(genelde sondan böler) öğrenciye tekrar ettirir. öğrenci cümlenin tamamını söyleyene kadar devam eder.

  repetition drill
  öğrenciler öğretmenin örnek cümlesini harfiyen ve olabildiğince hızlı olarak tekrar eder.

  chain drill
  konuşma zinciri diyebiliriz. öğretmen x öğrencisine soru sorar ya da selamlar. x cevap verir ve yanındaki y öğrencisine döner soru sorar ya da selamlar. bu zincir devam eder.

  single-slot substitution drill
  öğretmen bir cümle söyler. sonra da bir kelime/phrase* verir. öğrencilerden bu kelimeyi cümledeki uygun yere yerleştirmelerini ister.

  multiple-slot substitution drill
  öğretmen cue phrase verir ve diyalogda hangi cümleye yerleşeceğini bulmalarını ister. ya da özne-yüklem uygunluğuna bakmalarını ister.

  transformation drill
  olumlu cümleyi olumsuza, soru cümlesini olumlu cümleye, aktif cümleyi passive cümleye çevirme gibi egzersizler yapılır.

  question and answer drill
  öğrenciler öğretmenin sorularına hızlıca cevap vermelidir. öğrenciler de soru sorabilir.

  minimal pairs
  öğretmen birbirine benzer sesleri içeren kelimeleri gösterir. ship/sheep gibi. öğrencilerden aradaki farkı anlamalarını ister.

  complete the dialogue
  diyalogdan belli kelimeler çıkarılır ve öğrencilerden diyalogu tamamlamaları istenir.
 • konuşmanın temel alındığı bir methoddur. bu methoda göre dil kendini ifade etmek ve iletişim kurmak içindir. öğrencilerin otomatik olarak hedef dili kullanabilme düzeyine erişmeleri amaçlanır. hedef dil alışkanlık kazandırma yoluyla öğretilir, bunun için sık sık tekrara ihtiyaç vardır. hatalar düzeltilmelidir, aksi halde düzeltilmeyen hatalar alışkanlık oluşturabilir.