şükela:  tümü | bugün
 • maliye bakanlığı'nın, ba-bs formu olarak da bilinen, vergilendirmeye ilişkin olay ve işlemlerin tam olarak kavranması ve vergilendirilmesi amacıyla kullandığı yöntem ve araçlardan biri. 2006 yılından beri 30.000 ytl'yi aşan mal ve hizmet alış* ya da satış* ilişkisi olan firmaların gösterildiği bildirim formları yıllık olarak düzenlenip şubat ayı içerisinde veriliyordu. formlarda söz konusu firmalara ayrı ayrı yıllık toplam düzenlenen fatura miktarı, kdv hariç toplam fatura tutarı ve firmanın vergi nosu belirtiliyordu. bu şekilde mal alan ve satan firmaların karşılıklı beyanı karşılaştırılarak* kayıtların tutarlı olması ve vergi kaçaklarının önüne geçilmesi hedefleniyordu. ancak uygulamada firmalar formları karşılıklı mutabakat yaparak zaten fatura düzenleyen taraftan aldıkları bilgiler ışığında doldurduğu için hedeflenen başarıya ulaşmadı ki, bakanlık 2008 yılı başından itibaren uygulanacak olan 3 önemli değişikliğe gitti:

  - formlara yazılacak belgelerle ilgili parasal sınırın 30.000 ytl’den 8.000 ytl’ye düşürülmesi,
  - formların aylık dönemler itibarıyla verilecek olması, (yalnızca 2008'in ilk 3 ayı ayrı ayrı düzenlenerek 5 haziran'a kadar verilebilecek)
  - tamamının elektronik ortamda verilecek olması.
 • maliye bakanlığı'nın; kendileri yatarken mükellefleri ve muhasebecileri zora koşmak amacıyla uyguladığı nanelerden biri. bir boka yaramayan bir beyanname. neymiş? belirli bir tutarın üstünde alım satım gerçekleştiren mükelleflerin her ikisinin de aynı şeyi beyan edip etmediğinin kontrolüymüş. ulan bir kere şu mesleğe* başladım başlayalı vergi kaçırmanın yediyüzelli ayrı yolunu öğrendim. ama bu yollardan hiçbiri, satış yapılan adama kestiğim faturayı defterime yazmamak değil. hiçbir mükellef de faturayı kesip defterine yazmamak suretiyle vergi kaçırmaz. gerizekalılık olur bu. vergi kaçıracak adam o faturayı hiç kesmez. dolayısıyla ne satışı yapanda, ne alışı yapanda o fatura olmaz. vergi yine kaçar, tarafların beyanları yine tutarlı olur ama arada satışı yapılmış ama faturası kesilmediği için belgelendirilmeyip vergisi kaçırılmış bir işlem olur.

  taraflar arasında bir mutabakatsızlık varsa bu mutlaka çekmecede unutulmuş fatura, postada kaybolmuş fatura vs. nedeniyledir. bilerek yazılmamış fatura nedeniyle değil.

  affedersiniz oturduğunuz yerden biraz kalkıp denetim yapın, defter inceleyin de neler kaçırılıyor görün. böyle şeylerle oyalamayın bizi de.
 • (bkz: smmmvdm)
 • (bkz: a formu)
 • maliye bakanımızın gazetelere yansıyan "hesap mı bilmiyorsun, dayak mı yemedin" vecizesinin
  çelikleşmiş ifadesi olan lakin bir zike de yaramayan aylık 8.000 tl'yi geçen alış ve satış faturalarının adet ve kdvsiz
  tutarının ve bilimum başka bilgilerinin müşteri ve satıcı bazında yine aylık olarak bakanlığa bildirimi temalı formdur.
  burası norveç veya finlandiya falan yani e-fatura olayı yaldır yaldır kullanımda ve herkesin ayda 2 alış 3 satış faturası oluyor,
  onlar da aynı ay içinde yasal defterlere kaydediliyor ya, basit iş yani.
  bir kere bizim uygulamamızda bu işler öyle bir-iki ay içinde kapanacak kadar hızlı olmuyor, gelir idaresi uzaylı değilse bunu biliyordur.
  hadi tamam bir yerden başlamak lazımdı,işler zamanında olsun, hem çapraz kontrol de
  iyi birşey diyorsun, o zaman ona göre değiştirecen mevzuatı. öyle osuruktan tebliğler yayınlayıp, milletin hem iflahını zikip, hem de
  ters köşeye yatırmayacaksın. kanun diyor ki (3065 sayılı kdv kanunu madde 29 bend 3) "indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı
  aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir."
  yani sen kanun ile diyorsun ki; ocak ayında aldığın malın faturasını aralık ayına kadar bekletip, sonra kaydedebilirsin.
  sonra tebliğle, eeh o öyle ama aylık olarak bunları bana bildir,istersen deftere kaydetme aklında tut,ama bana bildir bu da böyle diyorsun.

  kanunlar anayasaya aykırı, tebliğler kanunlarla çelişir, ne salak iş bu be, ne kaygan bir zeminde karar alıp,sistem kurmaya çalışıyoruz.
  uygulama açısından bir ay kendilerine bu formları hazırlatmak faydalı olacaktır,bakalım napıcaklar.
  fazla bilim kurgu seyrediyorlar; bööle yanan sönen ekranlarda bir iki tuşa basınca o formlar dolduruluyor mu sandılar.
  veyahut işsizlikle mücadele yontemleri mi bu?
  her icatları için yeni bir eleman gerekiyor ya o bakımdan.
  hiç bir patron bu anlamadığı salak saçma işler için yeni eleman almıyor haberiniz olsun.
  yani işsizliğe de derman olmaz sizin bu ba-bs formu icadınız.
  ancak halihazırda hayatı kararmış muhasebecilerin, derdine dert, çilesine çile,angaryasına angarya yani
  fazla mesaisine fazla mesai eklemeye yarar.
 • muhasebecilerin üstündeki yükü biraz olsun hafifletmek için acilen kdv beyannamesi ile birleştirilip, takip eden ikinci ayın kdv beyannamesinde verilmesi gereken form. ardından diğer tutarlar kısmı kaldırılıp, muhtasar beyanname birleştirilirse tadından yenmez.
 • 04/02/2010 tarihli resmi gazete ile yeni şeklini almıştır. diğerleri kısmının kaldırılmasıyla muhasebecilerin yükü biraz olsun hafiflemiştir. cezaların hafiflemesi ve muhasebecilere biraz daha kolaylık sağlanmasını umuyorum.
  genel tebliğ ise aşağıdaki gibidir:

  "bilindigi üzere, 213 sayılı vergi usul kanununun[1] 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin bakanlıgımıza verdigi yetkiye
  dayanılarak, 350[2] sıra no.lu vergi usul kanunu genel tebligiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir
  haddi asan mal ve hizmet alımlarını "mal ve hizmet alımlarına 5liskin bildirim formu (form ba)" ile; mal ve hizmet satıslarını
  ise "mal ve hizmet satıslarına 5liskin bildirim formu (form bs)" ile bildirmeleri yükümlülügü getirilmis, 362[3] ve 381[4] sıra
  no.lu vergi usul kanunu genel tebligleriyle de bu yükümlülüge iliskin açıklamalar yapılmıstı.
  söz konusu yükümlülügün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve
  esaslar ile bildirim hadleri bu tebligin konusunu olusturmaktadır.
  1- kapsam
  yükümlülük kapsamındaki mükellefler
  bilindigi üzere, belirli bir haddi asan mal ve hizmet alımlarını "mal ve hizmet alımlarına 5liskin bildirim formu (form ba)" ile;
  mal ve hizmet satıslarını ise "mal ve hizmet satıslarına 5liskin bildirim formu (form bs)" ile bildirme yükümlülügü, bilanço
  esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır.
  1.1.1. bilanço esasına göre defter tutmakta iken, isletme hesabı esasına geçen mükellefler, isletme hesabına geçtikleri
  hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.
  buna karsın, isletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri
  hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.
  1.1.2. kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren ba-bs bildirim
  formu vermeyeceklerdir.
  1.1.3. serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de ba-bs bildirimi verme yükümlülügü bulunmaktadır. söz
  konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve sube bilgileri birlestirilerek verilecektir. ancak,
  kanuni ve is merkezi yurt dısında olup, münhasıran serbest bölgede subesi veya temsilciligi bulunan mükellefler, bildirim
  formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan subelerinin mal ve/veya hizmet
  alıs/satıslarını bildireceklerdir.
  1.1.4. kollektif sirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların ba-bs bildirim formları ortaklık veya sirket
  adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. ortaklık veya sirket adına verilmesi gereken bildirimlerin
  ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemis kabul
  edilecektir.
  1.1.5. birden fazla subesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından sube ve merkez bilgileri
  birlestirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.
  1.1.6. diger taraftan, 362 sıra no.lu vergi usul kanunu genel tebligi ile noterlere yönelik olarak getirilmis bulunan
  bildirim yükümlülügü, 2010 yılından itibaren kaldırılmıstır.
  1.2. bildirime konu alıs/satıslar ve hadler
  1.2.1. bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alıs
  ve satısları, bunlara iliskin belgenin türüne (fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider
  pusulası, akaryakıt pompalarına baglı ödeme kaydedici cihaz fisi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi)
  bakılmaksızın ba-bs bildirim formlarına dahil edilecektir.
  1.2.2. mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine iliskin mal ve/veya hizmet alısları ile mal ve/veya
  hizmet satıslarına uygulanacak had 5.000 tl olarak yeniden belirlenmistir. buna göre, bir kisi veya kurumdan katma deger
  vergisi hariç 5.000 tl ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alısları, "mal ve hizmet alımlarına 5liskin bildirim formu (form ba)"
  ile; bir kisi veya kuruma katma deger vergisi hariç 5.000 tl ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satısları ise "mal ve hizmet
  satıslarına 5liskin bildirim formu (form bs)" nun tablo ii alanında bildirilecektir.
  söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah sekline tabi mal ve/veya hizmet alıs/satıslarında katma deger vergisi, özel
  tüketim vergisine tabi islemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.
  belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.
  belirlenen hadlerin altında kalan alıs ve satıs bedellerinin bildirildigi, "diger mal ve hizmet bedeli toplamı" (tablo iii) bölümü
  ba-bs bildirim formlarından çıkartılmıstır.
  1.2.3. herhangi bir mal ve hizmet alıs veya satısına baglı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının degismesi
  suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de
  haddi asması halinde bildirimlere dahil edilecektir.
  1.2.4. bir kisi veya kurumdan yapılan alısların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kisi
  ve kuruma yapılan satıs olarak dikkate alınacaktır.
  aynı sekilde, bir kisi veya kuruma yapılan satıslardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz
  konusu kisi ve kurumdan yapılan alıs olarak dikkate alınacaktır.
  1.2.5. bankalar, katılım bankaları, aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları,
  reasürans sirketleri, emeklilik sirketleri, sigorta sirketleri ve acenteleri yapmıs oldukları islemleri belirli periyotlarla
  bakanlıgımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satıs islemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini form bs ile
  bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
  aynı sekilde, bu kurumların kendi aralarındaki islemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karsı tarafça form ba ile
  bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.
  ancak bu kurumlar, diger belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde ba-bs
  formları ile bildirmek zorundadırlar.
  1.2.6. döviz alıs-satısı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alıssatısı
  ile ugrasan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alıs-satıs bilgilerini bakanlıgımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu
  islemlerini ayrıca ba ve bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
  ancak, bu kurumlar, diger belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde ba-bs
  formları ile bildirmek zorundadırlar.
  diger taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diger kuruluslardan yapmıs oldukları
  döviz alıs-satıslarını ba ve bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.
  1.2.7. sigorta sirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına
  dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma deger vergisi hariç tutarlarıyla ba bildirim formuna dahil
  edilmesi gerekmektedir.

  2- bildirimlerin dönemi ve verilme süreci
  2.1. dönemi
  yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alıs/satıslarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi
  gerekmektedir.
  mal ve/veya hizmet alıs/satıslarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara iliskin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate
  alınarak belirlenir.
  2.2. verilme süresi
  2.2.1. mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden
  itibaren son günü aksamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.
  2.2.2. mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, isin bırakıldıgı tarihi izleyen ayın son günü aksamına kadar verilmek
  zorundadır. bu bildirimler, kullanıcı kodu, parola ve sifre almıs mükelleflerce veya 3568 sayılı kanuna istinaden yetki almıs
  meslek mensuplarınca verilecektir.
  2.2.3. bildirim verme zorunlulugu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, vergi usul
  kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.
  2.2.4. tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir.
  tasfiyenin basladıgı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir.
  diger taraftan, tasfiye sonunda bildirimler tasfiye kararının tescil edildigi tarihi izleyen ayın son günü aksamına kadar tasfiye
  memuru veya 3568 sayılı kanuna istinaden yetki almıs meslek mensupları tarafından verilecektir.
  2.2.5. 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununun[5];
  - 18 inci maddesi uyarınca gerçeklestirilen birlesmelerde, münfesih kurumun birlesmenin gerçeklestigi döneme iliskin
  bildirimleri bunlar adına, birlesilen kurum veya 3568 sayılı kanununa istinaden yetki almıs meslek mensupları tarafından,
  - 19 uncu maddesi uyarınca yapılan devirlerde, münfesih kurumun devrin gerçeklestigi döneme iliskin bildirimleri bunlar
  adına, devir alan kurum veya 3568 sayılı kanununa istinaden yetki almıs meslek mensupları tarafından,
  - 19 uncu maddesi uyarınca gerçeklestirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçeklestigi döneme iliskin
  bildirimleri bunlar adına, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi
  biri veya 3568 sayılı kanununa istinaden yetki almıs meslek mensupları tarafından,
  takip eden ayın son günü aksamına kadar verilmesi gerekmektedir.

  3- bildirimlerin verilme şekli ve doldurulmasi
  3.1. bildirimlerin elektronik ortamda verilme zorunlulugu
  3.1.1 bilanço esasına göre defter tutan ve 376 sıra no.lu vergi usul kanunu genel tebligine[6] göre beyannamesini
  elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, ba ve bs bildirim formlarını da elektronik ortamda https://ebeyanname/.
  mb-ggm.gov.tr/ adresinden vermek zorundadırlar.
  3.1.2. bildirim formlarını elektronik ortamda veren mükelleflerin kagıt ortamında (elden veya posta ile) verdikleri bildirim
  formları hiçbir sekilde kabul edilmeyecektir.
  3.1.3. bildirimlerin elektronik ortamda verilmis sayılabilmesi için sistem üzerinde onaylama isleminin yapılması sarttır.
  onaylama islemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken sürenin son günü saat 24:00'ten önce tamamlanmalıdır.
  3.1.4. vergi dairesi degisen mükellefler, bildirim formlarını en son baglı oldukları vergi dairesine göndereceklerdir.
  3.1.5. elektronik ortamdaki bildirim formları;
  - kullanıcı kodu, parola ve sifre almıs mükelleflerce gönderiliyorsa; formu düzenleyen kısmına mükellefe iliskin bilgiler,
  formdaki yeminli mali müsavir kısmına ise, varsa yeminli mali müsavirlere iliskin bilgiler yazılacaktır.
  - yeminli mali müsavirce gönderiliyorsa; formu gönderen bölümünde yeminli mali müsavirin bilgileri yer alacaktır. formu
  düzenleyen bölümüne varsa serbest muhasebeci/ serbest muhasebeci mali müsavire ait bilgiler, yoksa mükellefe ait bilgiler
  yazılacaktır.
  - serbest muhasebeci/ serbest muhasebeci mali müsavir tarafından gönderiliyorsa; formu gönderen ve düzenleyen
  bölümlerine serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müsavirin bilgileri yazılacaktır. mükellefin yeminli mali müsaviri
  varsa yeminli mali müsavir bölümü de doldurulacaktır.
  3.2. bildirimlerin doldurulmasında uyulacak esaslar
  3.2.1. bildirimlerdeki alıs/satıs bedelleri, türk lirası (tl) olarak doldurulacak ve kurus bilgileri gösterilmeyecektir.
  bir kisi veya kurumdan yapılan alıs ve/veya satıslarda birden fazla belge olması halinde kurus ihmali belge bazında degil,
  belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.
  diger taraftan, birden fazla sayfadan olusan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir.
  3.2.2. 5thalat islemlerinin form ba ile bildirilmesinde gümrük beyannamesi giris tarihi, ihracat islemlerinin form bs ile
  bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçeklestigi tarih dikkate alınacaktır.
  ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satıs islemlerinin form bs ile bildirilmesinde
  serbest bölge islem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.
  bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat islemlerinde "1111111111", ihracat islemlerinde ise
  "2222222222" olarak kodlanacaktır.
  3.2.3. bir kisi veya kurumun birden fazla subesinden yapılan mal ve/veya hizmet alımları, muhasebe sistemi geregi ayrı ayrı
  takip edilse bile, birlestirilerek ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.
  aynı sekilde, bir kisi veya kurumun birden fazla subesine yapılan mal ve/veya hizmet satısları da birlestirilerek, bs bildirim
  formunda tek satır olarak gösterilecektir.
  3.2.4. bildirim verme yükümlülügü bulunan, ancak tüm alıs ve satısları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz
  konusu formları tablo ii dısındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.
  3.2.5. ba ve bs bildirim formlarının tablo ii bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak "ülke kodu" bilgileri teblig
  ekinde yer almaktadır. (ek:3)

  4- cezai uygulama
  4.1. bildirimlerin süresinde veya tam olarak verilmemesi
  bildirim formlarını bu tebligde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler
  hakkında 213 sayılı vergi usul kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai islem uygulanacaktır. söz
  konusu cezai islemin uygulanmasında, ba ve bs bildirim formları tek bir form olarak degerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük
  cezası kesilecektir.
  4.2. bildirimlerin düzeltilmesi
  4.2.1. mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulundugunu tespit
  etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.
  ba ve bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldıgının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun
  düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.
  4.2.2. düzeltme islemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmis bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve
  düzeltmeleri içerecek sekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. dolayısıyla, düzeltme amacıyla
  düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamıs gibi tüm alıs-satıs bilgilerini içerecek sekilde
  doldurulması gerekmektedir.
  4.2.3. bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre
  geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere vergi usul kanununun mükerrer
  355 inci maddesi hükmü uyarınca islem yapılacaktır.
  5- yürürlük tarihi
  bu tebligde belirtilen usul ve esaslar, ocak 2010 dönemi ve sonraki aylık dönemlere iliskin olarak verilecek bildirimler için
  uygulanacaktır."
 • ayın son haftası sağlı sollu mutabakat faksları, telefonlarının yağmasına sebep olarak telekom'u kalkındıran formdur. ha bir de ayın ilk haftası mutabakat için faks gönderip üzerine "acildir" yazanlar var ki en sona onlara dönüyorum.
 • her ayın takriben ve çalışma şartlarına bağlı olarak 25 ile -eğer ekstra bir sebep yok ise- ay bitimine kadar yapılan alış ve satış bildirimleri.
  form düzenlenerek yapıldığı gibi, az bir harekete sahip firmalar sadece telefonla da mutabakat sağlayabilmektedirler.

  tüm firmalar istinasız son 2 gün içinde gönderir. defalarca aramaya rağmen şahıs şirketi olduğu için bir yerlerine takmayan ve sizi ifrit eden firmalarda mevcuttur.
 • ba-bs formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2013 yılında 1.200,00 tl özel usulsüzlük cezası kesilir. söz konusu cezanın uygulanmasında ba-bs formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilir.
  süresinde verilen formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. düzeltmenin 10. günü takip eden 15 gün içerisinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 2013 yılı için 1.200,00 tl'nin 1/5'i olan 240,00 tl dir.