abuksabukprenses

  • 396
  • 2
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

kabus

sizi etkileyen, yanınızdaki cinden nasıl bahsediyor allâh rasûlü?..
evet, insanın yanında daima var olan “iki”liden birisi “cin”dir, diğeri de “melek”. bunlar sürekli olarak kendi yapılarının ve mânâlarının gereği olarak insanın beynine mesajlar yollar dururlar. “cin”den olan, genellikle kişiyi, maddeye, bedene, dünyada bırakılıp gidilecek şeylerle uğraşmaya; ölüm ötesini ciddiye almamaya sevkeder; velev ki hatırlansa, akabinde bu düşünceyi unutturacak işlere yönelmeyi telkin eder!.. ve kişinin tabiatı da bu işlere müsait ise, artık kendini bu türden iteklemelere kaptırır gider!.. işte insanların farkında olmadan “cin”in hükmü altına girmesi olayı böylece gerçekleşir.
bu itişlere karşı ise, insanın kendini tek kurtarma aracı “ilim”dir!.. ilim yoluyla kendini, karşısındakini tanıyacak ve ona karşı başvurulması gerekli tedbirleri alacaktır. “cin”lere karşı kişide “koruyucu manyetik alan oluşturan” zikir şudur:
“lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” “rabbi inniy messeniyeş şeytanu bi nusbin ve azâb; rabbi eûzü bike min hemezâtiş şeyâtıyn ve eûzü bike rabbi en yahdurûn. ve hıfzan min külli şeytanin mârid.” (38.sâd: 41 – 23.mu’minûn: 97-98 – 37.sâffât: 7)
" keza rüya hâlinde bile", “kâbus” adı verilen görüntüler anında, ya da “cin”lerin musallat olmaları hâlinde, bunlar birkaç yüz defa okunursa, üzerinizden bu baskının derhâl kalktığını görürsünüz.
“iblis” adıyla bilinen ve “şeytan” lakabıyla tanınan varlık “cin” sınıfından bir tür olup; din konusunda yeterli bilgiye sahip olmayanların sandığı üzere “melek” değildir!.. bu hususa şu âyette işaret edilir: “hani biz meleklere ‘secde edin âdem’e’ dedik de iblis hariç hepsi hemen secde ettiler! iblis cin (türün)dendi…” (18.kehf: 50) “şeytan” lakabını taşıyan “iblis” isimli “cin” sınıfından varlığın neslinden oluşmuş türler, genelde insanları gerçekler istikametinde yaşamaktan saptırıcı fikirleri, sürekli olarak insanlara ilham ederler ve o yolda çeşitli arzulara sürüklerler.

(ahmed hulusi insan ve sırları kitabı 2)

kabuslarından kurtulmak isteyenler varsa, bizzat kendim uyguladığım yukarıda ki duayı paylaşmak isterim. deneyimlediğim için gönül rahatlığıyla paylaşıyorum. öyle güçlü bir koruyucu kalkandır ki bu dua, rüyanızda kâbus görürken okursunuz ve rüya silinir, bir daha gelir kâbus bir şekilde, bir daha okursunuz ve yine rüya silinir. yanlış anlaşılmasın tüm bunlar yaşanırken derin bir uykudasınız dır. ansızın aklınıza gelen negatif ve kötü düşüncelerden kurtulmak içinde bire birdir. rüya halinde gün içinde okunan onlarca dua değilde, bu koruyucu duanın rüyalarda bizzat kendiniz tarafından okunması da insanı hayrete düşürüyor. ben yaklaşık altı ay gece kabusla uyandım, bu duada rüyalarımda bana eşlik etti. elhemdürüllah artık bitti kabuslar. ufak tefek nefsani rüyalarda yine duayı okuyorum rüyada. müthiş bir şey, yaradanın duası kontrolün sizde olmadığı kabuslarda hızır gibi yetişiveriyor. muhteşem bir sistem.

devamını okuyayım »
15.11.2014 18:47