ashab i sabikun ve cennet i naim

  • 308
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 ay önce

epistemoloji

vukûf/vukufiyet (vâkıf olma) kelâmı/bilimi.

bir konu üzerinde durma, bir şeyi derinlemesine bilme; konuya, bilgiye hâkim olma ilmi.

bilginin ma’nâ/içyüz (ilişiğini, iliştiği unsurları) ve özelliklerini inceleyen felsefe (filosôfya/bilgelik sevgisi) branşı/dalı.

ayrıca bkz.: statik, status, statü, istatistik, istasyon, logos

devamını okuyayım »
29.01.2018 18:02