ashab i sabikun ve cennet i naim

  • 478
  • 3
  • 1
  • 0
  • 6 gün önce

irtihal

sıklıkla intikal (nakletme, taşınma, geçme) kelimesi ile karıştırılan irtihal, yolculuğa çıkma / göç etme mânâsına müncerdir.

rahle › irtihal › merhale (yolculuk, yol [rahlenin ism-i zaman ve ism-i mekânı])

bkz.:
ölen insanlar için kullanılan “ahirete (ahir/sonraki mekâna) irtihal etti” deyimi

devamını okuyayım »