ashab i sabikun ve cennet i naim

  • 308
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 ay önce

sinonim

sinonim veya senonim, syn (syn+/sen+ öneki) ve onim/onom/oname/name/nâm kelimelerinden mürekkep olup, eş/birlikte/beraber isim, eş mânâya gelen isim ma’nâsına müncerdir. zıddı: antonim

sentez, sempati, sempozyum, simetri, senfoni vesâir kelimeler de syn+ önekiyle terkip edilmiştir.

antonim ise ant+ ve onim kelimelerinden terkip edilmiştir ve karşıt isim, karşıt/zıt ma’nâya gelen isim demektir. ant+, karşıtlık bildiren önek edattır.

ayrıca bkz.: anonim (a+/an+ ve onim, adsız, isimsiz)

a+/an+ ise olumsuzluk ve yoksunluk bildiren edattır. farsça/persçe muadili nâ, arapça muadili ise lâ edatıdır. bkz.: nâmütenahi, lâyetenahi

devamını okuyayım »
07.02.2018 05:20