beren and luithen

  • 2808
  • 30
  • 0
  • 0
  • 3 hafta önce

ahameniş imparatorluğu

mö 6. yüzyılda büyük kiros tarafından kurulan pers devleti.

tarihçe
mö 550'de persler büyük kiros önderliğinde birleşerek kuzeydeki medler'i yıkmış ve bir devlet haline gelmişlerdir. bundan sonra kyros fetih hareketlerine girişmiştir. bu fetihlerde ise babil, fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirmiştir. urartu, manna devletini, lidya'yı ve krezus'un servetini ele geçirip tüm anadolu'yu hakimiyeti altında birleştirmiştir. anadolu'yu ele geçirdikten sonra babil'e saldırmış ve orayı da fethedip kendini babil kralı ilan etmiştir. bundan sonra ise mısır'a saldırma hazırlıklarına başlamış, kuzeydoğuyu sağlamlaştırmak için iskit-saka imparatorluğu ile savaş yapmış ve bu savaşların birinde kraliçe tomris'in ordusuna mağlup olarak hayatını kaybetmiştir.
yerine ise oğlu kambis geçmiştir. kambis devrinde mısır fethedilmiş, kartaca'ya kadar pers ordusu ilerlemiş ancak kartacalıları geçememiştir. kambis döneminde iranlı kabileler ayaklanmışlardır, bunlar gomata isimli bir med rahibinin başını çektiği mecusilerdir.
kambis mısır dönüşü ölmüş, yerine ise ünlü pers imparatoru ı. darius geçmiştir. ilk olarak kabile isyanlarını bastırmış ve çeşitli alanlarda devrim niteliğindeki hareketlere girişmiştir. ı. darius da fetih hareketlerine girişmiş, imparatorluk sınırları doğuda hindistan'a dayanmıştır. kafkasya'ya doğru iskitlere karşı da sefer yapmış ama başarısızlıkla sonuçlanmıştır. daha sonra batıya yönelip, trakya, makedonya ve ege'ye saldırıp buraları ele geçirmiştir.
bunun üzerine spartalılar, darius ve oğlu ı. serhas'e karşı salamis deniz savaşı'nı yapmışlardır. salamis deniz savaşı'nda elde edilen ganimetlerin bütünü büyük iskender'in fethinde ele geçirilmiştir.
ıı. artakserhas döneminde devlet hızla çözülmeye başlamış, imparatorluk'ta ayaklanmalar olmuş, mısır bağımsızlığını ilan etmiştir. isyanlar güçlükle bastırılmış ama daha sonra ııı. darius döneminde pers imparatorluğu'na büyük iskender son vermiştir.
ahameniş imparatorluğu tarihte ortadoğu'da kurulmuş olan en büyük imparatorluklardan biridir. ege'ye ve hindistan'a uzanan, gerçek anlamda bir imparatorluk gerçekleştirilmiştir.

yazı, dil ve edebiyat
persler çivi yazısı kullanmışlardır. yazıyı daha çok resmi kraliyet yazışmaları için kullanmışlar ve bu yazışmaların çoğunu da arami dilinde yazmışlardır. resmi belgeler dışında günümüze ulaşan yazılı edebi eserleri yoktur.

bilim
pers imparatorluğunda bilim mezopotamya kadar gelişmemiştir. takvimleri babil etkisiyle geliştirilmişti. dareikos denilen bir para birimi darp etmişlerdir. herodot’un anlattığına göre, persler vergi geliri olarak diğer halklardan aldıkları paraları eritip tekrar para olarak basıyorlardı.

din
perslerin dininde gökyüzü, su, ateş ve toprağın önemli bir yeri vardı. ahura mazda (ya da hürmüz) adlı tanrıya tapılan zerdüştlük (veya mazdaizm) dininin dışında yerel hint-avrupa dinleri de vardı. bu din özellikle pers soyluları arasında yaygındı. düalizm ilkesinin belirgin olduğu dinlerden biridir. eşit iki güç arasındaki savaşa, hürmüz yani iyilik ve ehrimen yani kötülük arasındaki savaşa, dayalı bir prensibi vardır.

yarshater, ehsan (1993). the cambridge history of ıran, volume 3. cambridge university press
ortaylı, ilber (nihal uysal) (2010) zaman kaybolmaz, istanbul: turkiye iş bankası yayınları,
boiy, t. (2004). late achaemenid and hellenistic babylon. peeters publishers

devamını okuyayım »
01.02.2018 10:29