camilo

  • 1404
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6 yıl önce

pan

yunanca birlik, bütünlük, bütün, tam anlamlarına gelen ön ek.
böylece, (bkz: panislavizm), pantürkizm, panhellenizm, panafrikanizm gibi kelimeler de tüm o halkların birliğini savunan düşünce anlamına geliyor.

devamını okuyayım »
05.01.2001 20:50