deepdiver

  • azimli
  • kofti anarşist (190)
  • 3026
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 yıl önce

kendini solcu sanan kürt milliyetçileri

sağ ve sol kavramları öncelikle fransa da değil ingiltere'de ortaya çıkmıştır. ancak demokrasi geleneği yerleşmiş olan bir ülke olan ingiltere'de sol, doğal olarak milliyetçiliği değil evrensel değerleri temsil etmektedir. dolayısıyla labour milliyetçilik fikriyatını, asıl savunması gereken yere, muhafazakarlara bırakmıştır ki, doğru olan budur (yeni sol ve blair'i bu tartışmanın tamamen dışında bırakmak gerekir). öte yandan milliyetçilik ideolojisi 18. yüzyılda ulus devlet kavramının ortaya çıkmasıyla gelişen ve o günün siyasi koşullarında ilerici bir fikirdir. nitekim fransız devrimi* milliyetçiliği savunan burjuvazi tarafından gerçekleştirilen o gün için ilerici sayılan bir yeniden yapılanmanın temeli kabul edilir. ancak önce proudhoncu anarşistler ve ardından marksist sol zaman içerisinde bu durumun, sanayiin gelişmesi ve işçi sınıfının varolmasıyla ortadan kalktığını, milliyetçiliği savunan burjuvazinin ilerici kimliğini yitirdiğini savundular. dolayısıyla solun herhangi bir biçimde milliyetçi olması, diyalektik materyalizme göre mümkün değildir. "chp, dsp ve işçi partisi solcu mudur?" sorusu da zaten bu yüzden tartışmaya gerek bırakmayacak kadar açık bir "hayır" yanıtını gerektirir. hem milliyetçi hem de statükocu olmak solun ilkeleriyle taban tabana zıt olmak demektir.

dolayısıyla millet tanımını da irdelemek, türkiye'deki kürt hareketinin milliyetçilik olarak değerlendirilip değerlendirlemeyeceğine buna göre karar vermek gerekir. şiddet temelli kürt hareketine nefretle bakmak herkesin kendi bileceği iştir. ancak genel olarak şu söylenebilir: kürt hareketi su götürmeyecek biçimde milliyetçi değil bir etnik harekettir.

devamını okuyayım »