eksisozlukokuru

  • 449
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 ay önce

10 aralık 2016 anayasa değişikliği teklifi

üzerine konuşulacak çok şey yok aslında bir adam tüm ülkeyi kafasına göre idare edebilecek işin özeti. anayasal diktatörlüğü oylamaya sunuyorlar kısaca.
bu konuda hukuktan anlayan arkadaşlara bir sorum olacak. ilginç bir şey var 67. madde niye kaldırılıyor? madde seçme hakkıyla ilgili. artık anayasal olarak seçme hakkımız olmayacak mı?

madde 67. – vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

(değişik: 23.7.1995-4121/5 md.) seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. ancak, yurt dışında bulunan türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.

(değişik: 17.5.1987-3361/1 md.; 23.7.1995-4121/5 md.) onsekiz yaşını dolduran her türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.

bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.

(değişik: 23.7.1995-4121/5 md.; 3.10.2001-4709/24 md.) silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler yüksek seçim kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hâkimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.
(ek: 23.7.1995-4121/5 md.) seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir.
(ek: 3.10.2001-4709/24 md.) seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.

devamını okuyayım »
11.12.2016 00:51