elestiri

  • azimli
  • anadolu çocuğu (329)
  • 5622
  • 109
  • 44
  • 0
  • dün

implicit none

implicit declaration'ı kapatmaya yarayan fortran kodcuğu. fortran'da implicit none yazma zorunluluğu yoktur, lakin implicit none olmadığı hallerde bazı değişkenler real olarak kabul edilir. esnekliği arttırmak için besmele gibi her fortran programının başına implicit none yazmak iyidir.

devamını okuyayım »