ellerimusuyor

  • azimli
  • anadolu çocuğu (321)
  • 1344
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 ay önce

harem

arapça haram, ''yasaklanmış'', ''korunan alan'', ''kutsal yer'' anlamına gelir ve türkçe'ye arapça'dan yerleşmiş bir kelimedir.

diğer sözlük anlamları:
arap evlerinin özel kısmı, geleneksel arap kültüründe, evin bu kısmına yabancı erkeklerin girmesi yasaktır.
çok eşli bir hanede bir kadın, zevce ve/veya cariye topluluğuna denir.
zoolojide ise bir erkek hayvan(boğa) tarafından güdülen ve kontrol edilen bir grup dişi hayvan(inek).

en sondaki ifadeye göre bir manda, bir fil, bir sığır da harem kurabilir.
yanlışsam eğer düzeltin.

imparatorluk haremine** gelince, valide sultan odasını da kapsayan, hasekilerin, cariyelerin yaşadığı saray bölümüdür. aslında, padişahların özel zevk mekanı da denilebilir.

bir çok kişiden osmanlı dönemi'nde kadınların hareme girmeyi ve orada kalmak istediğini çok duydum. topkapı sarayı nda harem kısmını gezmişliğimde vardır. buna ek olarak fonksiyonu hakkında çok fazla bilgi bulamadım. edindiğim bilgi bir çok güzel cariyenin, tek bir adamın zevkine hizmet etmek için, sarayın bu özel ve herkesin giremediği kısmında yaşıyor olması. bunu düşününce insan osmanlı dönemindeki kadınların hareme girme hevesine anlam veremiyor ve ister istemez 'dışarıdaki hayatın kadınlar için nasıl olduğunu düşünemiyorum bile'' demeden edemiyor. ''kötünün iyisini seçmek olabilir mi?'' diyorum mesela. zira söz konusu istek, arzu, heves, her neyse, kafesler, hapis gibi bir yaşam, tek bir kişinin zevkine çalışmak değil mi?

devamını okuyayım »
04.10.2013 16:53