ellerimusuyor

  • azimli
  • anadolu çocuğu (307)
  • 1090
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

humanoid robot

insan görünümlü robottur.

bir humaniod araçlar ve çevre ile karşılıklı etkileşim gibi fonksiyonel ve iki ayak hareketin çalışması gibi deneysel amaçlarla tasarlanabilir. bazı humanoid robotların, sadece belli bir insan vücudu parçasından, örneğin sadece bele kadar kısımdan ibaret olmasına olmasına rağmen, genel olarak humanoid robotlar bir insan gövdesine, bir başa, iki kola ve iki bacağa sahiptir. bazı humanoid robotlarda tıpkı insanlardaki gözler, ağız, burun da bulunabilir. bunlara örnek olarak android verilebilir. androidler estetik bir şekilde insana benzeyen humanoid robotlardır.

humanoid robotlar çeşitli bilimsel çalışmalarda, araştırmalarda bir araç olarak kullanılıyorlar. tabii ki araştırmacılar, bir humanoid robot tasarlamak ve çalışmalarında kullanmak için, insan vücut yapısını ve insan davranışlarını anlamaya ihtiyaç duyuyorlar. öte yandan insan vücudunun simulasyonunu denemek onu daha iyi anlamakla sonuçlanıyor.

bu konu içerisinde, insanın idrak edebilme yetisi, insanın algısal becerileri elde edebilmesi için duyusal bilgiden nasıl faydalandığına odaklı bir çalışma alanıdır. buradan elde edilen bilgiler insan davranışlarının bilgisayar modellerinde kullanılıyor ve zamanla gelişiyor. ayrıca tüm bunların ışığında çok ileri robotiklerin, insanların gelişmesine olanak sağlayacağı fikri ortaya atılıyor. konunun bu kısmı ile ilgili olarak;

(bkz: transhumanism)

humanoid araştırmalarının, birinci amacının insanlık için daha iyi ortez ve protez yapmak olmasına rağmen, elde edilen bilgiler çeşitli disiplinler arasında taşınıyor, paylaşılıyor.

bilimsel araştırmaların yanı sıra, humanoid robotların insanların görevlerini görebilecek şekilde geliştirilmekte olduğundan bahsetmezsek de olmaz. örneğin yaşlı ve hastalara yardım edebilecek ya da hijyenik olmayan, birçok insanın yapmaktan kaçındığı zor işleri üstlenecek veya kişisel bir asistan gibi insanların birçok işini görebilecek şekilde geliştiriliyorlar.

humanoid robotlar, eğlence alanında da başarılı olabiliyorlar, örneğin ursula isimli kadın robot, şarkı söyleyebiliyor, dans edebiliyor ve izleyici ile iletişim kurabiliyor.

ayrıca humanoid robotların, gelecekte uzay keşfi gibi görevlerde, yapay zekaları sayesinde kullanışlı olabileceği söyleniyor.

devamını okuyayım »
12.11.2013 23:49