friction

  • 358
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

emrullah efendi

ittihat ve terakki’nin maarif nazırıdır.gerçekleştirdiği eğitim reformları ve ortaya koymuş olduğu tuba ağacı nazariyesi ile tanınmıştır.savunduğu ders programlarının çocuk tabiatı ve ilm-i terbiye nazariyelerine dayandırılması amacı doğrultusunda malumat-ı medeniye (yurttaşlık bilgisi) dersi iptidai mekteplerinin öğretim programlarındaki yerini almıştır.
ilköğretimin zorunlu hale getirilmesinde önemli rol oynamıştır.bakanlığa gelmesinin hemen ertesinde meclis-i mebusan’a sunduğu bir kanun tasarısında fransa örneğinden hareketle ilköğretimin düzenlenmesinin devletin temel görevlerinden biri olduğunu savunmuştur.

devamını okuyayım »