hicazkar

  • 322
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 yıl önce

kınalızade ali efendi

alim, şair vs. büyük adam vesselam.

devrinin büyük alimlerinden ders okumuş ve çivizade muhyiddin efendiden mülazim olmuştur.
20 akçe ile edirne'de hüsamiye medresesine tayin edilmiş, sonra bursa, kütahya ve istanbul'da müderris olmuştur. sultan süleyman'ın yaptırdığı süleymaniye medresesi müderrisliğinde bulunduktan sonra şam, kahire, bursa ve nihayet 968 1560'ta istanbul kadısı olmuştur. kanuni sultan süleyman tarafından 978 1570'te anadolu kazaskerliğine tayininden bir yıl sonra nikriz hastalığından ölmüştür.

kınalızade ali efendi, devrinin en büyük alimlerinden sayılmıştır. tefsir, fıkıh, riyaziye, hikmet, belağat ve edebiyatta alimdi. pek çok şerh ile haşiye yazmıştır.

--- spoiler ---
hafızasının kuvveti ile pek çok şeyi ezbere okurdu. gençliğinde, ısparta'da bir kır gezintisi sırasında şöylece bir baktığı cami'nin* baharistan'ını ezbere okumuş, herkesi hayrete düşürmüştür.
--- spoiler ---

ilmi meşguliyetinden başka edebiyatla da uğraşırdı. aruz ilmini iyi bilirdi. edirne'de müderris bulunduğu sırada emri ile hüseyin nişaburi'nin muamma risalesini tetkik edip muammalar yazmıştır.

en mühim eseri, şam kadısı bulunduğu sırada suriye beylerbeyi ali paşa namına yazdığı için ahlak-ı alai (ahlâk-ı alâ'î) diye adlandırılan ahlak kitabıdır. ahlak-ı nasıri'den istifade edilerek yapılan bu eser, yakın zamanlara kadar şöhretini devam ettirmiş, mekteplerde okutulmuştur.

üç dilde şiir söylemeğe kadirdi. müretteb bir divan sahibidir.

* * * * *

devamını okuyayım »