johnmalkow

  • 10697
  • 33
  • 11
  • 4
  • bugün

şirine

şirinler cizgi dizisinde ilk ortaya çıktığı zamanı hatırlarım şirine'nin. şirine'yi gargamel yaratmıştır. gargamel'in şirine'yi yaratma amacı elbette düşünülebileceği gibi şirin köyünde hiç dişi olmaması, şirine sayesinde şirinlerin aklını çelip onları tuzağa düşürmeyi hedeflemesidir. gargamel şirine'yi çok özel bir formülle yaratmıştır ve ilk yarattığı zaman şirine'nin saçları siyah ve bakımsız, süpürge gibidir. gargamel şirine'nin bu şekilde dikkat çekmeyeceğini düşünür ve şirine'ye bir sarı peruk verir ve bildiğimiz görüntüsüne bürünür şirine.

daha sonra şirine'yi ormana bırakır gargamel, yanılmıyorsam bir taşın ya da mantarın üzerine oturan şirine bir şirinin kendisini bulması ve tuzağa düşmesi umuduyla ağlamaya başlar, kendisini bulan bir şirin şirineyi köye götürür ve şirine şirinler'le birlikte yaşamaya başlar. şirine gargamel'in ajanıdır ve şirinleri gargamel'in tuzağına çekmek için uğraşacaktır elbet.

gargamel'e şirin köyü, şirinleri nasıl tuzağa düşüreceği konusunda şirine'nin kullandığı bir iletişim aracı vardır, bir cep aynası. bu cep aynası sihirlidir ve gargamel'in evindeki bir ayna ile görüntülü iletişim kurabilmektedir. şirine bu sayede şirinleri tehlikeye düşürecek bir çok bilgiyi gargamel'e iletir. neden sonra köydeki şüpheli davranışlarından dolayı şirine'nin aslında gözüktüğü gibi birisi olmadığı anlaşılır, enteresandır ki şirine rol yaparken sesi bildiğimiz sevimli şekliyle çıkarken maskesi düşmeye başladığında esas sesi olan cırtlak ve rahatsız edici sesi duyulur. daha sonra şirine'nin başındaki peruk da ıslanır (ya da düşer) ve esas saçları olan siyah renk saçları ortaya çıkınca hiçbir şüphe kalmamıştır ki şirine gözüktüğü gibi birisi değildir.

şirine her ne kadar kötü yaratılmışsa da şirinler kendisine çok iyi davranmışlardır ve bu sayede şirine yaptıklarına pişman olur ve şirin baba'dan bir şeyler yapmasını ister. şirin baba çok özel bir formül olduğunu söyler ki o formül şirineyi gerçek bir şirin yapacaktır. şirin baba formülü şirineye uygular,şirinenin saçları değişir ve sarı renge döner,s esi de bildiğimiz halini alır. değişim sadece dış görünüşle kalmaz elbet, ruhu da bir şirin gibi olmuştur.

çok sonralar yine bir başka bölümde, gargamel'in aklına şirine'yi kendisinin yarattığı gelir ve onu tekrar kendi safına çekmek için bir plan hazırlar. şirine'yi yakalar ve hazırladığı bir iksiri uygular fakat bu defa şirinede bir değişiklik gözlenmez, hayal kırıklığına uğrayan gargamel şirine'yi serbest bırakır. şirine şirin köyüne döndükten bir kaç gün sonra kendisinde değişiklikler başlar, zaman zaman konuşurken sesi değişmekte ve o cadımsı, cırtlak şekilde çıkmaktadır, ne kendisi ne de diğer şirinler bu duruma bir anlam veremez. değişiklikler bununla da kalmaz saçları yer yer siyahlaşmaya başlar, bu değişikliklerden neye dönüşeceğini anlayan şirine evine kapanır, şirin baba'ya haber bile vermeye fırsat kalmadan tamamen değişir ve kötü şirine'ye dönüşür, bu esnada bir çığlık atar ve bütün şirin köyünü evinin etrafına toplar, dönüşüm bittikten sonra kötü şirine bu kadar dikkat çektirecek bir hareket yapmasının yanlış olduğunu anlar ve sandığının dibinden uzun zamandır kullanmadığı iki şey çıkarır,bunlar sarı peruğu ve gargamel'le iletişim kurduğu cep aynasıdır, peruğu kafasına takar ve ayna ile gargamel'e ulaşıp "geri döndüğünü" söyler, daha sonra dışarı çıkar ve yumuşak bir sesle hiçbir problem olmadığını söyler şirinlere, kötü şirine geri dönmüştür. bu bölümün sonrası ise aynı şekilde gelişir, şirinler durumu anlarlar ve şirin baba ilgili iksiri kullanarak şirine'yi eski haline döndürür fakat bir daha bu iksirin işe yaramayacağını söyler, takip ettiğim kadarıyla şirine konusunu gargamel bir daha ele almamıştır ve şirine tüm şirinler gibi multu mesut, arkadaşça yaşamıştır.

öhöm: lan ne hafıza varmış bende o zaman, vay anasını.

devamını okuyayım »
14.12.2007 20:37