kitkat

  • 3427
  • 2
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

domuz eti

müslümanlar için bakara suresi 173., nahl suresi 115., enam suresi 145. ve maide suresi 3. ayetler uyarınca normal şartlarda yenmesi yasaklanan, mecbur kalındığında ise yenmesi hoşgörülen et.

yahudiler içinse levililer 11:7 ve tesniye 14:8 uyarınca yenmesi yasaklanan et. bu ortak nokta, farklı olduğu bir nokta istersek yahudilere deve etinin de yasaklanmış olmasını gösterebiliriz.

hıristiyanlar ise eski ahit'e riayet etmelerine rağmen domuz etinin sadece israiloğullarına yasaklandığını söyleyerek yemekte sorun görmezler. kimisi de aziz petrus'un bir imgeleminde tanrı'nın domuz etini (aslında tüm hayvan etlerini) akladığını gördüğünü, bu yasanın ondan sonra kalktığını söylerler. aziz pavlus'un roma'yla uzlaşmak, daha doğrusu kızdırmamak için bu yasayı yok ettiğini söyleyenler de vardır.

konfüçyüs ise 3000 senelik kitabında "bir centilmen domuzların ve köpeklerin etini yemez" demektedir. budistler ve hindular ise çoğunlukla zaten hiç et yemezler.

devamını okuyayım »
28.11.2002 13:53