lls

  • 315
  • 26
  • 6
  • 0
  • evvelsi gün

toplumun bireyin ayağında bir pranga olması

suçlular için toplum bir prangadır ve aynı zamanda ekmek kapısı. toplum olmazsa kontrol olmaz, kontrol olmazsa bireyler ve yine oluşturacakları gruplar (aka topluluk) içlerindeki pislikleri dışa vura vura kaos yaratır. anarşizm beyin fonksiyonlarını yerine getiremeyenler, benciller ve potansiyel lümpenler tarafından yüceltilir. aslolan toplumun ve bireyin birbirlerini dengeleyecekleri ve minimum düzeyde sınırlandıracakları simbiyotik bir sistem oluşturmakdır.

devamını okuyayım »
26.02.2018 13:26