magician

  • 1883
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

ermeni soykırımı

dünyada bir çok ciddi mezalim ya$anmi$... kizilderili'lere ingiliz ve amerikalilarin, azteklere, mayalara ve incalara ispanyol ve portekizlilerin yaptiklari, aborijinlere tazmanya'da yapilanlar hep duyduklarimiz... bir de unutturulmaya çali$ilan fransizlarin cezayir halkinin %15-20 kadarini katletmeleri ve tamamen unutturulmu$ olan isveç'in scania'lilara yaptiklari (bkz: swedification) falan da dü$ünülürse, eli temiz, geçmi$i parlak ve masum pek kimse yok sanki...

türkiye ve ermeniler arasinda ise bir takim ciddi olaylar ya$anmi$... osmanli'da enver pa$a ve talat pa$a'nin soz sahibi oldugu tehcir karari mesela. (bkz: tehcir yasasi)

o zamanlari ya$ayanlardan duyduklarim arasinda --birkaç erzurum'lu ya$li insan tanidim-- ermenilerin genelde okumu$ oldugu, di$ hekimi ve doktor ermenilere hasta olarak giden gençlerin sudan sebeplerle öldüklerinin farkedilmesiyle kom$ularin bile birbirlerine güvenemez hale geldikleri gibi ciddi ermeni aleyhtari hikayeler kadar, askerligini çok zor ko$ullar altinda osmanli ordusunda yapan ve kahramanca mücadele eden ermeni hekimlere, subaylara, erata dair aglanarak anlatilan bir çok olumlu hikaye içermekte...

tarihte ya$adiklarindan mutsuz bu kadar halk varken ve genel egilim "geçmi$i hatirlayip dersler çikarmak ve affetmek" ya da "unutmak" iken, neden ermeniler hala geçmi$i isitip isitip önümüze getirir dururlar diye hep aklima takilmi$tir...

demek istedigim, kimbilir rumlarda, musevilerde ne hikayeler vardir --keza benim anneanne tarafim aslen kerkük'lü türkmenlerden ve onlarda da ciddi hikayeler var, ama bunlari genelde pek duymayiz-- konu$mayiz, ama ermeni'lere nedense bir dokun bin ah i$it... bu niye böyle diye dü$ünmü$ümdür...

cevabini henry kissinger bir ak$am yemeginde izah etmi$: kapali ve kültürünü koruma çabasi içinde olan halklar arasinda içinde ya$adiklari ana toplumla kari$maya en meyilli topluluk ermeni'lermi$... ermeni toplumunun ileri gelenleri gençlerinin ermeni kimliklerini, dillerini, kültürlerini korumak, diger topluluklarla kari$malarina engel olmak adina ne yaptilarsa da ba$arili olamami$lar... en son çare olarak da "bir ortak dü$man" olu$turmak ve ona kar$i kimlik bilinci olu$turmak çabasina girmi$ler... eski defterleri fazla kari$tirmaya gerek kalmadan 1915'lerden osmanli en uygun aday olarak belirlenmi$... ben bilmem, kissinger'in yalancisiyim... aklim yatti ama...

osmanli, artisiyla eksisiyle geçmi$imizin bir parçasi... kurumsallasmi$ kölelik, "dev$irme usulü" denen o korkunç uygulamalar falan hepsi de maalesef reddedemeyecegimiz mirasi... ama naçizane fikrim, "soykirim" bu mirasin bir parçasi degil... ne olmu$sa kar$ilikli olmu$... neden ermenilere vurmu$ piyango? isyan ettikleri, rus ordusuyla birlik olup osmanli’yi içten vurduklari için... "there are always consequences –some harsher than others." $ehirli ermeni’lere dokunmami$lar mesela... kirsal dogudaki, rus sinirinda yerlesik halk göçe zorlanmi$... cehaletin nelere muktedir oldugunu da iyi biliyoruz, eminim çok korkunç $eyler gelmi$ ba$larina, telef edilmi$ler, ve my heart goes out for the innocent...

ama sava$ zamanlari zor zamanlardir: "inter arma enim silent leges" demi$ cicero...

daha 6-7 yil once komsulari sirplar tarafindan kesilen, kadinlarinin sistematik olarak irzina geçilen, toplama kamplarinda i$kence edilen, yerlerinden yurtlarindan sürülen müslüman bosna'lilar geçen eurovision'da sirbistan entry'sine en yüksek puan olan 12 puan verdiler –eskiden bize verirlerdi... bosna’lilar kendilerine yapilanlari bu kadar kisa sürede unutabiliyor ya da affedebiliyorlarsa ermeniler de biraz çaba sarfetmeli, derim... sonuçta biz de ayni enver pa$a'ya 90,000 kurban verdik sarikami$'ta... (bkz: sarikami$ faciasi)

ermeni'lerin ba$indan geçenlerin "soykirim" oldugunu kabul etmemekte hakliyiz, çünkü tüm olumsuzluklarina kar$in osmanli, emperyalist güçler arasinda soykirim yapmayip soygunculukla yetinmi$ tek örnektir...

"soykirim" amerikalilarin, ingilizlerin, fransizlarin, ispanyollarin, portekizlilerin ve de almanlarin uzmanlik alani... türk çocuklarinin, gelecek nesillerimizin bu korkunç damgayi haksiz yere ta$imasina sonuna kadar direnmemiz gerekiyor...

devamını okuyayım »
24.04.2005 07:08