nesteri ters tutan doktor

  • azimli
  • kofti anarşist (192)
  • 2082
  • 5
  • 1
  • 1
  • bugün

tdk'nın tıbbi terimlere türkçe karşılık önerileri

bir hekim olarak oldukça komik bulduğum gelişmedir, tamam anladık batı'ya karşı gelişmelere bu kadar çok nefret dolusunuz.

-bazofil: moryuvar
-x-bain: çarpı bacak
-eozinofil: gülyuvar
-anksiyete: kaygı
-aerosol: püskürtü
-algoritma: akış basamakları
-anabolizan madde: özümleten madde
-anevrizma: baloncuk
-antienflamatuar: yangıgiderir
-atrofi: körelme
-by-pass: köprüleme
-check-up: tambakı
-dedektör: ararbulur
-dejeneratif: yozlaştırıcı
-depresyon: çökkünlük
-dezenfeksiyon: bulaş savma
-diyafram: böleç
-efervesan: fışırdayan
-ekartör: ayırgaç
-ekg: yürek çizgesi
-endoskop: içgöreç
-endoskopi: içbakı
-fenomen: görüngü
-fertil: döllergen
-fistül: akarca
-megaloluk: büyüklenmecilik
-motivasyon: güdülenim
-nüks: depreşim
-refleks: tepke
-sadizm: elezerlik
-sendrom: belirge
-spazm: ani kasılım
-halusinasyon: varsanı
-hemofiltrasyon: kansüzdürüm
-hipermetrop: yakıngörmez
-immünizasyon: bağışıklama
- akut : ivegen
-kronik: süregen
-benign: iyicil
-malign: kötücül
-hermafroidizm: erdişilik
-pürülan: irinli
-radyoaktif: işınyayan

yanlış anlaşılma ve bunu düzeltme editi: kimi arkadaşlar özel'den, niye nefret dolusun kardeşim türkçe'ye demiş. hayır kesinlikle öz ve ana dilim olan türkçe'ye karşı değilim ama tıp denilen bilim global bir iştir, bir teşhis yazarken latince'yi kullanabilmelisin ki, farklı bir ülke'de ki meslektaşın bir çok terimi anlayabilmeli.

son olarak, biiiiiz, tıp terimlerinin türkçe'sini sizden öğrenecek değiliz. ":)"

devamını okuyayım »
20.09.2013 05:15