olmuyorsakicelim

  • 2241
  • 132
  • 25
  • 1
  • bugün

öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran şeyler

farsça "ser (baş/kafa)" sözüyle türetilen bazı sözcükler.

serdar: başbuğ, lider.
serhat: sınır başı.
serseri: başıboş.
serkeş: kafayı çeken.
sarhoş/serkhoş: başı hoş olan.
sergüzeşt: kellesinden vazgeçmiş, maceracı.
sermaye: baş para, anapara.
sersem, serzeniş, serasker...

devamını okuyayım »
11.03.2018 01:32