ottoman vampire

  • 2025
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6 ay önce

michel foucault

tabulaştırılmadan, eksileriyle artılarıyla tartışılması gereken filozof/tarihçi. foucault’nun modern zamanların en önemli düşünürlerinden biri olduğu açık. yazdığı seyleri okurken sık sık “hakkaten yaa” dediğim de oldu. ama onu eleştiriden azade tutmaya çalışmak ciddi bir hata olur.

evet, foucault hazır etiketlerden kaçınılarak tartışılmalıdıır. evet, fransız post-yapısalcılarının pek çoğu gibi, kendi külliyatıyla bu külliyatın amerikan akademyasında alımlanma biçimi vebunun neticesinde ortaya çıkan, her tür radikal potansiyeli iğdiş edilmiş düşünce sistemi arasında bir ayrım yapılmalıdır. lakin, muhafazakarlık ve kaçış felsefesi gibi eleştirileri “laf ettirmem aga” ya da “hahahay foucault’yu eleştirmiş aklınca”nın ötesinde tartışmanın bir yolunu bulabilmeliyiz. 1968 yenilgisinin fransız solcularından yarattığı keskin ümitsizliğin, onların sonradan yazıp söyledikleriyle ilgisini düşünmek bu yolu bulmak için iyi bir başlangıç olabilir.

yani diyorum ki foucault’nun da günahları vardır. iran devrimi’ni aşırı bir coşkuyla karşılaması bunlardan biri olabilir. ya da cinselliğin tarihi’ndeki avrupamerkezciliği. foucault modern batı cinselliğinin köklerini antik yunan’da ararken pek yaygın bir miti yeniden üretir: diğerlerinden farklı, batı uygarlığı diye bir şey vardır. bunun kökleri antik yunan şehir devletleri’nden bulunabilir. antik yunan’dan başlayan bu hat, roma ve orta çağ avrupası yoluyla günümüze kadar gelmiştir. foucault’nun bu ciddi yanlışının gereği kadar eleştirilmemiş ve onun hakkındaki genel bilginin bir parçası haline gelmemiş olması ilginçtir. bu durum, örneğin marx’ın hindistan üzerine yazdığı dağınık ve kısa bazı metinlerderdeki ifadelerin sonradan onun avrupamerkezciliğini eleştirmek için sık sık vurgulandığı hatırlandığında daha da ilginç gözükebilir. foucault'nun en temel eserlerinden birine damgasını vuran bu ciddi sakatlık rahatlıkla es geçilebilmektedir.

işte tabulaştırmadan kastım budur.

devamını okuyayım »
31.08.2005 20:54