pinocchio

  • azimli
  • mangal yürekli rişar (502)
  • 4519
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

seculier laique secular farkı

fransızcada séculier olan ve ingilizceye secular olarak geçen sıfatın kökeni latince « dünya » anlamına gelen sæculum’dan türemis ve «ayıp, günah» anlamında kullanılan sæcularis kelimesidir. séculier, ve secular «dünyevi» olanı belirtir ve günlük hayatta öteki dünya kadar bu dünyanın nesnel halinin de gözönünde tutulması demektir. örnegin katolik kilisesinde «séculier» rahipler vardır ki herkes gibi gibi giyinir, herkesin arasında yaşarlar, protestanların «secular » rahiplerinin çoğunluğu gönüllü rahiplerdir, pazar ayinini yönetirler ama ayrıca bir işleri vardır.

türkçede «laik» olarak kullanılan kelime fransızca laïque’den gelir. kökeni yunanca « halk» anlamındaki "laos"dur. kilisenin düzeni ya da kanunu değil de halkın düzeni ya da kanunu anlamına gelir. günümüzde «her türlü dinden, dinî görüsten bağımsız» anlamında kullanılıyor.

laïque ve séculier arasında kökenleri ve asıl anlamları itibarıyla bir fark vardır, evet. laïque biraz daha «hard »* bir kelimedir. ama tarihi ve sosyal nedenlerden ötürü çoğunluğun protestan oldugu anglo-sakson ülkelerde « laïque » gibi ayri bir kelimeye gerek duyulmamıştır, secular iki anlamı da karşılamaktadır. fransa’da ise, 1789 devrimi ve 19. yy. sonunda kurumsallasan laik egitim sisteminin (enseignement laïque et républicain) etkisi ile olsa gerek «séculier» kelimesi kullanılmaz olmuştur.

devamını okuyayım »
17.01.2004 23:14