portakal rengi

  • 168
  • 0
  • 0
  • 0
  • 13 yıl önce

makam

ne yazık ki çağdaş-klasik batı müziğinde ve caz'da kullanılan modlarla karıştırılan, aslında kurallar bakımından bu öncekilerden daha da gelişmiş, doğu müziğinin ana bileşenleri... bir mod sesler ve arıza işaretleriyle dile getirilebilecek bir 'yapı'yken, makam başlı başına bir 'tekilliktir' (singularity)... makam sesler ve arızalarından oluşmaz, çünkü doğu müziğinde arızalı ses yoktur, karakteri kendine has sesler vardır... bu yüzden fa yerine acem, fa diyez yerine evc denir, çünkü bu sesler rölatif değil, mutlaktır... bu gibi seslerin farklı kombinasyonları farklı 'diziler' (işte buna mod denebilir) oluşturur... makamlarsa bu dizilerin birbirine eklenmesi ve 'seyir' kuralları (yani sesler arasında dolaşma kuralları) sayesinde bireyleşir (individualize) ya da şahsiyet kazanır...

devamını okuyayım »