red kite

  • 303
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 yıl önce

27 mayıs'ı savunup 12 eylül'ü lanetlemek

27 mayıssol adına savunulabilir kılan faktörler(ülkedeki baskı, sansür ortamı, getirdiği anayasa, bireysel hak ve özgürlükler) sol düşüncenin temel yöntemi olması gereken, tarihsel ve bütünlükçü bakış ile düşünülünce anlamlarını yitirecek olgulardır. bu darbenin başlangıçtaki idealist yönleri, çabucak tasfiye edilmiş, uluslararası konjünktür ve iç dengelerle uyumlu bir hale sokulmuştur. getirdiği yazılı bireysel ve hak ve özgürlükler, her ne kadar sol hareketin güçlenmesine yol açmışsa da, gene aynı kişiler ve kurumlar tarafından, bu hak ve özgürlükler ihlal edilmiş ve bir zaman sonra da anayasadan da çıkartılmış ya da törpülenmiştir. bunun dışında, bu özgürlükçü anayasanın bir özelliği de, mgk'yı ve orduyu türk siyasetine aktif biçimde sokmuş olmasıdır. darbe sürecinde, önceki sansür ve baskı ortamı son bulmamış, sadece baskıyı ve sansürü uygulayanlar değişmiştir. mesela yassıada yargılamaları bu hukuksuzluk, adaletsizlik ve baskı ortamı için güzel bir örnektir.

sonuç olarak, şu anki akademik çalışmaların gösterdiği üzere de, 27 mayıs darbesi, ülkeyi ve insanları daha özgürleştirmek, kişisel hak ve özgürlükleri güvence altına almak için değil, türkiye'deki belli elit kesimlerin, dp iktidarıyla yitirdikleri ya da yitirmeye başladıkları ayrıcalıkları ve belli güvenceleri, türkiye'de şehirleşmeyle ve sanayileşme kendini keşfetmeye başlayan orta sınıf insanlarının hoşnutsuzluklarını ve arayışlarını bu darbe için meşru bir zemin gibi göstererek, bol kemalizm ve atatürkçülük propagandasıyla gerçekleştirdikleri bir iktidar mücadelesidir. solun işlevi de burda, şöyle yapınca iyi oldu, ama böyle yapınca kötü oldu demek değil, meseleyi tarihsel biçimde ortaya koyarak, olaylar arasındaki bağlantıları ve gerçek çıkar ilişkilerini gösterebilmektir, başka bir şey değil..

devamını okuyayım »
13.10.2004 21:21