red kite

  • 304
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

kürtlerin bir ulus olmaması

ne olup ne olmadığının anlaşılması için, önce belli kavramların tanımının yapılmasını gerektiren bir meseledir.

ulus=millet:çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu. *

soru1: kürtler'in ayrı bir dili var mıdır?

cevap: evet vardır, ismi de kürtçedir.

soru 2: ama kürtçe onlarca, ağızdan, lehçeden oluşuyormuş, kürtler bile birbirleriyle anlaşamıyormuş?

cevap: kürtçe'nin kurmanci, gorani, sorani, zazaca olmak üzere dört temel lehçesi vardır, diğer tüm dillerin de olduğu gibi. bu diller gösterdikleri farklılıklara rağmen, birbiriyle benzeşir, farklılıklar, coğrafi temellidir. türkiye'de yaşayan kürtler kurmanci ve zazaca konuşur, gayet de güzel birbirleriyle anlaşırlar, diyarbakır, urfa, tunceli, batman gibi şehirlere giderseniz bunu gayet iyi görürsünüz.

soru 3: ama kürtçe, birçok dilin ortak kırmasıymış, doğru dürüst eserleri bile yokmuş?

cevap: kürtçe'ye farsça'dan geçmiş kelimeler vardır, ancak bu iki dilin aynı aileden olması ve birbirleriyle etkilenmesiyle ilgilidir. ki kürtçe'de arapça'da, farsça'da, türkçe'de olmayan bir o kadar kelime vardır. kürtler'in uzun yıllar kapalı bir toplum olmasından ve kürtçe'nin kullanılmasının önüne çıkarılan engellerden ötürü yazılı edebiyat gelişmemiştir, daha yeni yeni kendini gösermektedir. buna karşın, mem-u zin gibi bir eseri, dengebejleri ve türküleri vardır eser anlamında. ayrıntılar için:

(bkz: mem-u zin)
(bkz: muhsin kızılkaya)
(bkz: mehmet uzun)
(bkz: kardeş türküler)

soru 4: peki bunlar belli bir coğrafyada yaşıyor mu?

cevap 4: pek tabi ki, ilkçağdan beri kürtler'in bin yıldan fazladır mezapotomya topraklarında diğer birçok halkla beraber yaşadığı bilimsel çalışmalarla ortaya çıkmıştır, hatta osmanlı kaynaklarına geçmiş, ırak'ta federatif bölge olarak kabul edilmiş, iran'da bir eyalete verilen bir ismi de vardır bu coğrafi bölgenin.

soru 5: ee tarih peki, o da mı var yoksa?

cevap 5: ırak'ta türkmenler'in, çin'de uygur türkleri'nin, ispanya'da basklar'ın, katalanlar'ın bağlı oldukları ülke paralelinde nasıl bir tarih çizgisi varsa, kürtler'in de bir tarih çizgisi vardır, öyle di mi?

soru 6: duygu, gelenek, görenek, ülkü falan, bunlar da var mı peki?

cevap 6: pek tabi ki var, aşiret dediğin şey bile farklı bir kültüre, geleneğe işaret etmiyor mu zaten. ki bunun dışında, kürtler'in alevilik dışında, genelde şafi mezhebine ait olduğu, feodal ilişkilere tabi olduğu, yemek ve damak kültürleri, türküleri, dengebejleri buna başka örneklerdir.

soru 7: ee ama bunlar, hiç devlet kuramamış ki, bir mahabad var, o bile bir seneyi bulmamış ki?

cevap 7: yukardaki tanımı baştan iyi oku, devlet kurmak gibi bir şart var mı?

soru 8: ya şey aslında benim derdim, kürtler'in ulus olması falan değil, şimdi ulus dersek bunlara, türkiye bölünmeye gitmez mi, tepemize çıkmazlar mı, ondan çekiniyorum? yoksa biz gül gibi yaşayıp gidiyoruz kürtler'le, dış güçlerin kışkırtmasıyla oluyor herşey, yoksa kürtler'in böyle bir derdi yok ki...

cevap 8: bu ülkede, 80 yıldır, kürt kimliği görmezden gelindi, kültürel haklarını yaşamaları sağlanmadı, 33 kurşun, diyarbakır cezaevi gibi trajik olaylar yaşandı. bütün bunların sonucunda, 29 kürt isyanı yaşadı bu ülke. sence de artık, bazı şeyleri gözden geçirmek, klasik ezberleri bozmak gerekmiyor mu?

soru 9: ama türk ulusu diye bir şey var, anayasada da geçiyor, bu ülkede yaşayan herkes türk ulusundandır diye..

cevap 9: anayasada geçen tanım türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların, türk vatandaşı olduğudur. ayrıca, türk ulusu demekle, türk üst kimliği demek arasında dağlarca fark vardır, ulus devlet de olsa, her ülkede birden fazla etnik grup vardır, bu gruplar ortak gönüllü bir üst kimlikte buluşur. türkiye'de bu üst kimlik türk kavramıdır, ama siz, türk ulusu derseniz buna(ulus tanımına bir daha bakın yukarda), kürt ya da diğer etnik kimliklerinin kullanımını bölücülük, ihanet ya da gericilikle eşdeğer tutarsanız, üst kimlik dediğiniz şey üstün kimlik olarak anlaşılır, bu da bir ülkenin üniterliğine ve birliğine en büyük tehdittir. ki türkiye'ye model olan ulus devletlerde bile, öne çıkan zorunlu vatandaşlık değil, gönüllü vatandaşlıktır.

itiraf 1: ya benim amacım aslında bağcıyı dövmekti ama, şu üzümlerin tadına bakayım en iyisi...

cevap: afiyet olsun...

devamını okuyayım »
22.12.2004 22:58