red kite

  • 304
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

büyük frederik

oldukça trajik vakalara sahne olan bir gençliği olmuştur. duyarlı ve hassas bir kişiliği olan, edebiyat,felsefe, müzik gibi sanatlara derin bir ilgisi olan, flüt çalıp, kendi bestelerini yapan friedrich, bir yandan da babasının katı ve disiplinli eğitminin ceremesini çekmekteydi. babasının bitmek bilmeyen baskılarının üstüne, evlenmek istediği kızla da evlenemeyince, ingilteye'ye(sevdiği kızın yanına) kaçmaya karar veren friedrich, yakın arkadaşı ve beraber müzik çalışmaları yaptıkları teğmen von katte ile saraydan kaçar. ancak başka bir arkadaşlarının kendilerini ihbar etmesiyle yakalanıp, asker kaçağı suçuyla hapse atılırlar. babası tarafından varislikten azledilen friedrich, gene de askeri mahkeme tarafından varis olduğu gerekçesiyle yargılanmaz, arkadaşı katte ise 2 senelik kale hapsine mahkum olur. ancak despot babası bu kararları tanımaz, katte'yi ölüme mahkum eder, oğlu için de benzer bir kararı düşündüğünü ilan eder. katte, friedrich'in gözleri önün de başı vurularak öldürülür ve tüm bu olaylar friedrich'i babasının iktidarına boyun eğmeye zorlar. gösterdiği çabayla, babasının gözüne tekrar girer, babasının isteği doğrultusunda bir evlilik yapar ve bağışlanıp varislik haklarını tekrar elde eder. babasına karşı derin bir nefret duysa da, ölümü karşısında büyük bir acıya ve yasa gömülür.

babasının ölümüyle, tahta geçtiğinde, her ne kadar ülkesindeki mutlak ve katı bürokratik, askeri yapıyı muhafaza etmişse de, işkenceyi yasaklamış, acımasız ceza yasalarını yürürlükten kaldırmış, basın üzerindeki sansüre son vermiş, dinsel ayrımcılıkların önüne geçmiştir. ülkedeki baskı yüzünden yurtdışına kaçmış prusyalı bilim adamları ve sanatçıları tekrar ülkesine getirtmiş, ülkesinde bilim ve sanatın gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. kazandığı savaşlar ve elde ettiği diplomatik zaferlerle prusya'yı avrupa'nın büyük güçleri arasına sokmuş, avrupa'nın dört bir yanında ismi hayranlıkla anılmıştır.

ilginç olarak, mutsuz bir evliliği olan bu hükümdarın hiç çocuğu olmamıştır, kimileri, bunun, onun bilinçli bir tercihi olduğunu söyler.

devamını okuyayım »
13.12.2004 14:27