red kite

  • 304
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 yıl önce

mustafa muğlalı

33 kurşun vakasının baş sorumlularından...

devletleri var eden ne kişilerdir, ne de başkalarının verdiği emirlerdir. devlet, kanunlara, hukuka, adalete dayandığı ölçüde, halkının huzurunu sağlayabildiği ölçüde kendini var edebilir, meşruiyetini sağlayabilir. devletin varlığı için yapılması gerekenler, ne kendini ortaya koymaktır ne de kendine göre insiyatif almaktır, sadece ve sadece kanunları uygulamak, adaleti sağlamak ve her devletin asli görevi olan vatandaşlarının huzuru, güvenliği, geleceği için çalışabilmektir.

bütün bunların üstüne, savunmasız, silahı olmayan ve tek suçları kaçakçılık yapmak olan 33 kürt köylüsünü, sadece gözdağı vermek ve kendince asayişi sağlamak için, yazılı, sözlü hiçbir emir olmadan, en temel kanunlara ve adalet anlayışına karşı gelerek kurşuna dizdirmiş, suçu mahkemelerde tescil edilmiş ve ömrünün geri kalanında hapis yatmış biri için devlettir, kendini feda etmiştir gibi tanımlarda bulunmak, ne devletin tanımına ve amacına, ne hukuka, ne adalete, ne vicdana, ne de insanlığa sığar.

sadece ve sadece, cehalet ve düşmanlık kokan düşüncelerini, nefretini ve kişiliğini haklı çıkarmak için her türlü çarpıtmayı marifet sayan, olayın aslını bilmeden atıp, tutan, devletçilik maskesi altında, ırkçılık ve şovenizm yapan kişilerin kusmukları ve salyalarıdır...

edit: cehaleti ve faşizanlığı ortaya çıkınca, kimileri konuyu başka mecralara taşımış, müthiş bir zekayla konuyu günümüze bağlama kurnazlığını göstermiş. ama aynı cehaleti ve faşizanlığı burda da kendini göstermiş, daha önceden süslü ve imalı lafların arkasına sakladığı gerçek kimliğini iyice gözler önüne sermiş. topal osman'ın niye ve kim tarafından öldürtüldüğünü bilmeden, mustafa muğlalı'nın öldürttüğü köylülerin devlet için ajanlık yaptığını bilmeden, mustafa muğlalı ve korkut eken'in yargılandığı davalardan suçlu bulunduğunu bilmeden, sadece ve sadece kendi tarafgirliğini ve cehalet dolu düşüncelerini haklı çıkarmak için, kör milliyetçliğini ve şoven faşizanlığını devam ettirebilmek için, konuyla alakasız, yalan yanlış argümanlar kullanılmış. nasıl ki elinde sadece çekiç olan biri etrafındaki her sorunu çivi sökmek olarak görürse, devletin tanımını, amacını ve meşruiyetini nasıl sağladığını bilmeyen, bahsettiği olayların, isimlerin ne, kim olduğunu bilmeyen, bunlara karşı durmanın ve yaptıklarını kınamanın sadece teröristlik olduğunu zanneden, kafasında sadece devleti bölmeye çalışan düşman ve teröristler fikri olan zihniyetler için, ihanet ve kahramanlık gibi şeyler, şizofrenik yanılasamalardan ve cehalet ve düşmanlık kokan iftiralardan ibaret olur.

"büyük cinayetler ancak büyük cahiller tarafından işlenmiştir" demiş voltaire, günümüzde kimleri hala kendini hala bu cehaletin bir parçası olarak görmeye devam ediyor...

devamını okuyayım »
23.01.2005 18:20