romavatandasi

  • 174
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

vahdettin

kaçmamış, ortalığın yatışmasını beklemek üzere geçici olarak payitahttan ayrılmıştır. bunu hatıratında "peygamber efendimizin mekke'den medine'ye hicretini örnek aldım" diyerek açıklar. zira 17 kasım 1922'nin hemen öncesinde; refet bele kahramanca istanbul'a girmiş ve her yerde saltanat karşıtı demeçler vermeye başlamış, nihayetinde saltanat ilga edilmiş, muhalif yazılarından ötürü ali kemal, izmit'te halk tarafından parçalanmak suretiyle linç edilmiş, son sadrazam tevfik paşa başta olmak üzere tüm bakanlar istifa etmiş ve ortada hükümet kalmamış, ablası mediha sultan ve sultanın eşi damad ferid paşa istanbul'dan ayrılmışlar, amcazadesi veliahd abdülmecid ise hakimiyet-i milliye'yi kabul etmişti. böyle bir ortamda tek başına kalan vahideddin'in içinde bulunduğu ruh halini iyi tahlil etmek gerekir. büyük ihtimal hakkında ya idam kararı çıkacaktı ya da istanbul'u terketmeyerek çok daha büyük felaketlerin yaşanmasına olanak verecekti. son çare payitahtı terketmekte buldu ve bunu hatıratında şöyle açıklıyor*:

--- spoiler ---

"her tarafı istila edilen kör ve nankörler arasında inkılab ve ihtiras içinde bunaldım. kendimde böyle bir hilafet biçimine ne karşı koyma ne de başeğme imkanını göremeyerek, kamuoyunda sükun ve durumda açıklık belirinceye kadar geçici olarak tehlikeli bölgeden ayrılmaya karar verdim.

... bu hareketimle vekili olduğum şanı yüce peygamberin yolundan giderek diyanet ve islami saltanat aleyhinde hakaret etmekte olanlardan ayrılarak hicret ettimse de, hiçbir zaman büyük ecdadımdan miras kalmış olan saltanat hakkımdan ve hilafetten feragat eylemedim ve eylemeyeceğim."

--- spoiler ---

devamını okuyayım »