vakitsiz oten horoz

  • hırçın golcü (288)
  • 907
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 ay önce

koçgiri ayaklanması

ulusal güçlerin, kurtuluş savaşında cephelerde batılı sömürgecilerle savaşırken yurt içinde nelerle uğraştığını gözler önüne seren isyan hareketi, özdemir ince komal yayınevi tarafından yayınlanan "koçgiri halk hareketi, 1919-1921" adlı kolektif çalışmadan aktarmış aşağıdaki telgraf metnini, bugünü anlamak isteyenlerin tarihe başvurmaları gerektiğini ne de güzel ifade ediyor

"elazığ vilayeti vasıtasıyla. ankara büyük millet meclisi riyaseti’ne. sevr muahedesi mucibince diyarbekir, elaziz, van ve bitlis vilayetlerinde müstakil bir kürdistan teşekkül edilmesi lazım geliyor. binaenaleyh bu teşkil edilmelidir. aksi takdirde bu hakkı silah kuvvetiyle almaya mecbur kalacağımızı beyan ederiz. batı dersim aşiret reisleri." (koçgiri halk hareketi, s.65-66)

devamını okuyayım »
17.02.2007 11:25