valiant

  • 878
  • 18
  • 3
  • 0
  • dün

10 mart 2017 ikinci sevr'in başlaması

bahsi geçen ada; türkçe ismi keçi, yunanca ismi pserimos olan, kálymnos belediyesine bağlı üzerinde 2011 nüfus sayımına göre 80 kişinin yaşadığı bir yunan adasıdır. bu ada, diğer pek çok ada gibi lozan anlaşmasında hakkında bir hüküm olmayan bir adadır.

"yunanistan, uluslararası alanda meydana gelen değişmelerin, antlaşmalarla kurulmuş olan statüyü ortadan kaldırdığını ve lozan barış antlaşması’nda türkiye’ye bırakıldığı belirtilmeyen kara parçalarının tamamının kendisine ait olduğunu ileri sürmektedir. buna karşılık türkiye, antlaşmaların hükümlerinin geçerli olduğunu ve lozan barış antlaşması’nda haklarından feragat etmediği ada, adacık ve kayalıklarda egemenlik haklarının devam ettiğini savunmaktadır." (1)

6 millik şu anki sınırlarda bile yunan karasuları içinde gözükmektedir. (2)

bu adaların durumu kardak krizinin öncesinde kadar türkiye tarafından gündeme getirilmemiş, 2004 yılında yazılan bir kitapta ise "gri bölge" olarak tanımlanmıştır. (3) kardak krizinde olduğu gibi bu adalar üzerinden yaygara koparmak daha çok her iki ülkenin iç kamuoyuna yönelik gaz alıcı, şovenist ve milliyetçi hamleler. hulusi akar'ın imia/kardak yakınlarına gitmesi de, büyük ihtimalle yunanistan'da koalisyonun küçük ortağı olan milliyetçi anel partisinin başının altından çıkan bu son ziyaret de iki küçük ve önemsiz ülkenin sidik yarışından başka bir şey değil.

1. http://dergiler.ankara.edu.tr/…er/45/1909/20038.pdf
2. https://en.wikipedia.org/…edia/file:aegean_6_nm.svg
3. the twilight zones ın the aegean unforgetten turkish ıslands (ege’de gri bölgeler unutul(may)an türk adaları), türk tarih kurumu basımevi, ankara, 2004

devamını okuyayım »