yasiladam

  • azimli
  • kofti anarşist (181)
  • 1488
  • 46
  • 23
  • 0
  • dün

cinsel ilişki sırasında şeyhinizi düşünün

kaynağı bir türlü adam gibi ve düzgünce verilmeyen haberdir. araştırdım ve doğruladım. haber doğrudur.

okudan, dr.rifat, "insanî bir insiyak olarak râbıta", tasavvuf ilmi ve akademik araştırma dergisi, yıl: 4, sayı: 10, ankara 2003, ss. 201-218.

--- spoiler ---

“insanın güzel işlerdeki gayet ve çalışmaları övülmüş, kötü işlerdeki çalışmaları da zemmedilmiştir. bundan dolayı fukaha bir adamın yabancı bir kadını düşünerek cima etmesinin haram olduğu görüşündedirler. buna karşın bazı ulema, bir adamın cima halindeyken salihleri hatırlamasını güzel görmüşlerdir. onlara göre, hatırlanan o zatın güzel ahlakının bereketinin doğacak çocuğa sirayet etmesi umulur. haliyle gördüğü ve sevdiği masivadan dolayı insanın nefsi ve hayali o gayrla meşgul olur, konuşur, zihninin aynasında onu canlandırır. talebe üstadını, mürid şeyhini, şahıs eşini, ister istemez düşünür; hayalini zamanının büyük bölümünde bununla harcar. bu durum çoğu zaman insanın dimağını ve hatta azalarını harekete geçirir. çünkü suretler, insanların nefslerinde bakılanın ahlakının tohumunu eker”
--- spoiler ---

haber yapan site:
http://www.avazturk.com/…zel-ahlakli-olur-7188.html

rıfat okudan sdü sayfası (makale adı burada var):
http://w3.sdu.edu.tr/…el/00649/prof-dr-rifat-okudan

haberin asıl kaynağı olan makale:
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=dergi&no=22

pdf olarak indirilebilir. 206'ıncı sayfada geçiyor.

devamını okuyayım »
07.03.2016 01:33