şükela:  tümü | bugün
  • günümüzde antik harran ulu camisi olarak bilinen yerin ilk isimlerinden biri. bugün cami olarak bilinen kalıntıların kökeni aslında yaklaşık 6000 yıllık olduğu tahmin edilen bir putperest tapınağıdır.

    ilk olarak assur kralı ııı. salmanassar (mö 858-824) döneminde assur devleti’nin bir eyaleti haline getirilmiş olan ve vergi alınmaya başlanmış olan harran kentindeki tapınağın ilk onarımından bahsedilmektedir. bu krala ait bir yazıtta; “assurnasirpal ıı’nin oğlu, salmanassar ııı harran şehri içinde tanrı sin’in tapınağı olarak bir e.hul.hul yaptırdı” şeklinde yazıldığı bilinmektedir.

    m.ö. 550 yıllarına ait başka bir stel daha bulunmuştur. 1906 yılında fransa'nın bağdat konsolosu, diplomat, arkeolog ve asuroloji uzmanı henri pognon stel'i keşfedip üstündeki yazıtı çözümlemiştir.

    yazıtta son babil kralı nabonid’in, saltanatının on birinci yılında, annesinin rahibesi olduğu harran’daki sin tapınağını onarttığı geçmektedir . tapınak bu dönemde büyük çapta yenilenmiştir. bu durumun anlatıldığı olaylar ise biri eski harran’da, diğer üçü harran ulu camii’nde bulunan, ikisi nabonid’in annesi adda-guppi’ye, diğer ikisi de nabonid’e ait olan toplam dört adet stelde anlatılmaktadır. söz konusu bu dört stel ilk olarak ay tanrısının tapınağının dört köşesine yerleştirilmişti.

    asurlular en büyük tanrı sin derken, babilliler ise yok illa marduk diye tutturmuştur. sin'i kutsal sayan tek babil kralı da son kral olmak durumunda kalmıştır.