şükela:  tümü | bugün
 • 1 nolu khk ile görevleri tanımlanmıştır.

  -ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

  -ekonomik konularda araştırmalar yapmak,

  -küresel ve ulusal ekonomi ve kalkınma konularıyla ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek gerektiğinde araştırmalar yapmak,

  -ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitine, güncelleştirilmesine yönelik politika önerileri oluşturmak,

  -gerektiğinde gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri izlemek ve değerlendirmek, uygun görülenler hakkında etki analizleri yapmak,

  -bölgesel gelişme alanında ulusal düzeyde genel politikaların ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak,

  -kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımların süreçlerini hızlandırma amacıyla öneriler geliştirmek,

  -ihracata dönük üretim stratejilerine yönelik politika önerileri geliştirmek,

  -ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak,

  -faizsiz finans sisteminin daha hızlı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla politika önerileri geliştirmek,

  -finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve bu tür risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmek,

  -gümrük ve iç ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak,

  -devlet desteklerinin ilke ve esaslarının belirlenmesi amacıyla politika önerileri geliştirmek
 • yeni dönemde ekonomini politikalarını belirleyecek kurum. burada çıkacak politika finans ofisiyle koordineli çalışarak kararı bakanlıklara gönderecek, bakanlıklar bu politikaları uygulayacak. 5-6 kişilik ekipler olması bekleniyor, erdoğan'ın ekonomi danışmanlarından kurula gidecek
  tahmini üyeler şöyle:
  hatice karahan
  cemil ertem
  yiğit bulut

  londra ziyareti sırasında bu danışmanlar hakkında ft'de çıkan haber.