şükela:  tümü | bugün
6 entry daha
 • eurimages, avrupa sinema ve görsel -işitsel endüstrisinin gelişmesi için 1988'de kurulmuş, merkezi strasbourg'da olan bir avrupa destek fonudur. fon, fransa'da avrupa konseyinin 12 üye ülkesi arasındaki kısmi bir anlaşmaya göre kurulmuştur. kültürel ve ekonomik amaçlı bir fondur.

  eurimages, fonunu üye devletlerinin yaratıcı sinema ve görsel-işitsell eserlerinin ortak yapım ve dağıtımını teşvik eder. özellikle,bu tür eserlerin ortak yapımına dublaj ve altyazı masraflarının bir bölümünü finanse etmek suretiyle maddi destek sağlar.

  eurimages, avrupa topluluğunun media programının bir parçası değildir. yine de , çeşitli media projeleri ile eurimages'ın ortak yapım ve dağıtım destek programları arasında yakın bir bağlantı vardır.

  eurimages'a 25 devlet üyedir : avusturya, belçika, bulgaristan, kıbrıs, çek çumhuriyeti, danimarka, finlandiya, fransa, almanya, yunanistan, macaristan, izlanda, irlanda, italya, lüksemburg, hollanda, norveç, polonya, portekiz, romanya, slovakya, ispanya, isveç, isviçre ve türkiyedir.

  fonun mali kaynakları; üye devletlerin katkıları(yıllık aidatlar) ve borçların geri ödenmesi ile karşılanır. fonun 1993 bütçesi yaklaşık 150 milyon ff'dır. fon denetleme kurulu üye ülke hükümetlerince atanan 5 üyeden oluşur. hazırladıkları raporları üye ülkelere ve bakanlar komitesine sunar.

  öncelikle uzun metrajlı/konulu filmlerin ortak yapımlarına ve yaratıcı belgesellere destek verilmektedir.

  eurimages'ın dağıtım desteği ise, efdo gibi avrupa topluluğunun media programı projelerine girememiş ülkeler üzerinde yoğunlaşmıştır. son yıllarda yönetim kurulu gösterimlerinin büyük bir bölümünü avrupa filmlerine ayırmaya hazır ve istekli olan üye devletlerin sinemalarına da destek vermeyi kararlaştırmıştır. avrupa sinema fonu olan eurimages ve benzeri kuruluşlar maddi katkıyla birlikte özellikle türkiye gibi doğu avrupa ülkelerine siyasi açıdan da avrupa ülkeleri ile denk koşullarda var olmak avantajı sağlamaktadır. örneğin; görsel - işitsel alanda avrupa ülkelerinin güç birliğini amaçlayan bu fon ve diğer kuruluşlar sayesinde sinema sektörümüz, güçlü prodüksiyon olanaklarına sahip ülke sinemacıları ile ortak yapımlara girmekte, teknolojik ve sanatsal alış verişten yararlanmaktadır. ayrıca; bu fondan destek alan türk filmlerinin ortak olan ülkede ve diğer avrupa ülkelerinde, rahatlıkla dağıtım ve gösterim kolaylıkları ile türk sinema ürünlerini hem sinemamız hem de kültürümüz açısından engelsiz rahat ulaşımını sağlamaktadır.

  ilk dört yıllık faaliyetlerinde (1989 -1992) eurimages, 144 avrupa filmi ile 500'den fazla avrupalı yapımcıyı içeren 18 belgeselin ortak yapımını desteklemiştir. aynı zamanda da tüm üye devletlerde 31 avrupa filminin dağıtımı için 73 dağıtımcıya destek vermiştir.
6 entry daha