şükela:  tümü | bugün
 • gen üzerinde bulunan ve protein kodlamakta kullanılan parçalara verilen ad. protein kodlayan parçaların özel bir adı olması "demek ki kodlamayan bölümler de var" diye düşündürtür insana; ki vardır.
  (bkz: intron) (bkz: rna splicing)
 • bir genin polipeptit kodlayan kisimlaridir.
 • intron olmayan gen dizisi.
 • ing. ekzon
 • (bkz: exxon)
 • (dikkat: teknik bilgi)
  doğası gereği tüm canlıların genomu belirli bir hızda mutasyona uğrar. çeşitli mutajen iç ve dış faktörlerin varlığı zaman zaman mutasyon hızını kat kat arttırmış olsa da birim zaman için istatistiksel bir mutasyon oranı belirlenebilir.
  türler arasında dna konservasyonunun en yüksek olduğu bölgeler exonlar ve transkripsiyon faktörlerinin bağlandığı promoter regionlar olup, fonksiyonel protein üreten ve regüle eden bu bölgelerdeki mutasyonların proteinlerin üretimini etkilemesi ya da fonksiyonelliğini bozması ihtimalinin yüksekliği, bu bölgelerin çok uzak canlı gruplarında bile yüksek benzerlik taşımasına yol açar, zira kimi protein strüktürlerinin bozulması çok rahat olarak organizmanın yaşama ihtimalini yok edebilir. bir proteinin "önemsiz" bölgelerine doğru gidildikçe "izin verilmiş" mutasyon oranında artma görülür. öyle ki bu değişim miktarları üzerinden sistematik inceleme yapılıp türlerin birbirine yakınlığı ölçülüp klasifiye edilebilir; herhangi bir proteinin aktif merkezi proteomics analizleri öncesi oldukça sağlam tahmin edilebilir.
  protein üreten exonların ve gen regülasyonunu sağlayan promoter bölgelerin genomik dna'nın çok küçük bir kısmını oluşturması, kalan "işlevsiz" bölgeler, yani intronlar vs.'nin ise genomun %98'ine yayılmış olması da, bu bölgelerin mutasyonlara kurban edilecek bölgeler olarak işlev görüp exonlardaki mutasyon ihtimalini azaltması ile açıklanır. bir mutasyonun 100000 bazlık bir sekansta proteinin işlevselliğini bitirecek bir bölgeyi vurma şansı 1000 bazlık bir sekansa göre çok daha düşük bir ihtimaldir. hayat kendini savunur.

  buna evrim diyoruz.
 • exoniensis in kısaltmasıdır. university of exeter mezunlarına verilen ünvandır. benzer ünvanlar başka üniversitelerde de bulunmaktadır. örneğin; oxon (bkz: university of oxford), cantab (bkz: university of cambridge), dunelm (bkz: university of durham) gibi.
 • olgun mesajcı ribonükleik asitte bulunan genin transkribe olan bölgesi.
 • sadece ve sadece protein kodlamakta olan nükleotid dizilerinin adı değil. 5' utr ve 3' utrlar da exonun parçası zira. exon'un tanımı "bir genin içinde birbirlerinden intronlarla ayrılmış; ve transcribe edilen nükleotid dizileri" oluyor temel olarak.
 • bir organizmadaki toplam haline exome denen rna transkriptinin kodlanan bölgesi.