şükela:  tümü | bugün
 • göktürklerin yıkılmasında önemli bir rol oynadılar. bundan sonra uygurlara tabi olarak varlıklarını sürdürdüler. 751 yılındaki talas savaşı'nda çinlilere karşı araplara yardım ettiler. uygurların yıkılması ile yağma ve çiğil türkleri ile birleşerek karahanlı devleti'ni kurdular.

  talas savaşı'nda abbasilerin yanında yer alarak savaşı müslümanların kazanmasında rol oynamışlardır. islamiyeti kabul eden ilk türk devleti olan karahanlılar esas olarak karluk boyları tarafından kurulmuştur. müslümanlığı türk toplulukları içinde benimseyen ilk boy olan karluklar uygur devleti'nin kuruluşu arasında yer almıştır.
 • karduklar: kürtlerinin kökeninin dayandığı varsayılan türk topluluklarındandır.
 • "karluk devleti, 766-1215 yılları arasında, orta asya'da kurulmuş olan türk devletidir. devletin merkezi balasagun idi. karluk türkleri bir süre göktürk devleti'ne bağlı olarak varlıklarını sürdürdüler. göktürkler'in dağılmasının ardından çin'e direndiler ve kendi devletlerini kurdular. türgeşler'in hakimiyetine son verdiler; onların topraklarını ele geçirdiler. bu gelişme onları islam ordularıyla karşı karşıya getirdi. aynı tarihlerde çin imparatorluğu, müslümanları durdurmak için büyük bir sefer başlatmıştı. karluklar henüz müslüman olmamalarına rağmen islam ordularının yanında yer aldılar. türk-arap orduları, 751 yılındaki talas savaşı'nda, çinliler'e karşı kesin bir zafer kazandı. islam dinini kabul eden ilk türki topluluk oldular. ilk müslüman türki devlet olan karahanlılar’ın kuruluşunda rol oynadılar."
  kaynak:http://tr.wikipedi.org/
 • ilk ve ortaöğretim tarih kitaplarında basmillerle birleşerek göktürkleri yıktıkları geçer hep. o yüzden biri her zaman diğerini çağrıştırır.
 • müslümanlığı tanıyan ilk-türkler'dir.

  türgiş hâkimiyetine son veren karluk türkleri daha önce göktürk devletine bağlı yarı-müstakil bir hayat yaşıyorlardı. karluk beylerine "kül erkin" denilirdi. bunlar imparatorluğun batısında oturdukları için, istemi kağan'ın hazar ve maveraünnehir taraflarına yaptığı seferlerde karluklar'dan çok faydalanıldı. göktürk devleti yıkılınca çin ona bağlı diğer türk ülkeleri gibi karluk ülkesinde de hâkimiyet kurmak istemişti, fakat karluklar çin'e boyun eğmediler ve kendi başlarına bir devlet oldular. karluk prensleri, türkler'in aşına (bozkurt) soyundan gelmedikleri için "kağan" ünvanını alamıyorlardı. bunlar ancak "yabgu" olabiliyorlardı.

  göktürk devleti tekrar kurulduğu zaman kapgan kağan bunları yeniden itâat altına almış, devlete bağlamıştı. sonradan karluklar göktürklerin yıkılmasında uygurlar'la -dokuzoğuzlar- işbirliği yaptılar. uygur devleti kurulunca, karluk beyine sol kol yabguluğu verildi. daha sonra karluklar türgişlerin zayıflamasından faydalanarak onların hâkim olduğu bölgelere yayıldılar. bu yayılma onların batı'da islam ordularıyla karşı karşıya getirdi. bu sırada çin, ilerleyen müslüman kuvvetlerini durdurmak için büyük bir orduyla batı seferi açmıştı. asya'da müslümanlığın kaderini belirleyecek olan bu savaşta çin'in bütün entrikalarına rağmen karluklar-müslüman olmadıkları halde islam ordusuyla birleştiler ve 751 yılındaki meşhûr talas meydan muharebesi'nde birleşik türk-arap orduları çinliler'i müthiş bir mağlubiyete uğrattı. bundan sonra karluklar artık araplar'la daha yakın temasa geçecekler ve ilk müslüman - türkler olacaklardır.
 • kendileri türgişleri yıkarak müslümanların en büyük rakibi olan türkleri bir manada kurdukları karahanlılarla en büyük müttefiki yapmışlardır.
 • 751 talas savaşında müslümanların yanında yer almıştır. ama; kimse de demiyor ki aga niye?

  emevilerden sonra abbasi arapları da seyhun ilerisine harekatlarda bulunuyordu.
  ama emevilerden farklı olarak baskıcı ve katliamcı bir tutum sergilemedikleri için islam kuvvetlerinin orta asyadaki baskısı büyük ölçüde azaldı. emevi faşistliğine nazaran abbasiler barışçı, eşitlikçi bir politika çiziyordu.

  işte bu baskının azalması neticesinde çin orta asyadaki bu boşluğu fırsat bilip karluk bölgesine el koymak istedi.

  çinliler ile müslümanlar karşı karşıya gelince de çin'in açığa çıkan bu emelleri yüzünden karluklar müslümanların tarafında yer almıştır.

  edit : imla
 • ebu dülef seyahatnamesinde der ki: "karlukların kadınları güzel ve iffetsizdir. onlar kadınlarını çok az kıskanırlar. onların reisinin karısı, kızı veya kızkardeşi yabancı bir kafile gelince kafilenin yanına gider. hoşuna giden bir adam görürse, onu evine götürür ve ona ihsanda bulunur, misafir eder. kadının kocası, çocukları ve kardeşleri kadının ihtiyaçlarını temin ederler."
  bu ifadeler ne derece doğru bilinmez. ancak marco polo da buna benzer ifadeleri doğu türkistan'daki cumul kenti yerlileri için kullanır. ( kaynak: ibn fazlan seyahatname - ramazan şeşen)
 • talas savaşı'nda çin'e karşı arapları destekleyerek islamiyetin yayılmasını kolaylaştıran ve islamiyeti tanıyan ilk türk topluluğudur. ayrıca ilk müslüman türk devleti olarak kabul edilen karahanlılar'ın kurulmasında etkin bir rol oynamışlar. komple islamiyete çalışmışlar diyebiliriz, kül-erkin ve atasagun abiler cennette hurilerle iyi vakit geçiriyorlardır sanırım.
 • göktürk'leri yıkan da bunlar olmuştur