• kelima anlamı değiştirme, aktarma, anahtarlama'dır. elektrik'te akımın bir bileşenden diğerine aktarılması olayına komütasyon denir. fırçalı motorlarda akımın kaynaktan endüi'ye aktarılmasında olduu gibi, mesela, doğrultucularda akımın bir doğrultcu elemandan bir diğerine aktarılması da komütasyondur.
  • doğru akım makinalarındaki herhangi bir bobinden geçen akımın kollektör ve fırçalar yardımıyla yön değiştirmesidir.