• neopronouns yani "yeni zamirler", günümüz ingilizcesinde cinsiyetsiz tekil zamir olmamasından mütevellit, daha çok nonbinary (cinsiyetsiz, "cinsiyetlerini" binary cinsiyet kalıbı dışında tanımlayan) (bkz: nonbinary) bireylerin kullandığı ve yine çoğunlukla nonbinary bireyler tarafından üretilmiş zamirler kümesi.

  bazı örnekleri :

  - xe/xem/xyr
  - ze/hir/hirs
  -fae/faer/faers
  -ey/em/eir

  bunların yanında yine cinsiyet belirtmeyen ve nesneler baz alınarak oluşturulmuş, neopronouns kategorisi olan nounpronouns, yani "isim zamirler" de son 10 yılda, bu zamirleri kullanan internet kullanıcıları tarafından üretilmiştir. argüman, neurodivergent (bkz: neurodiverse) bireylerin neurotypical (bkz: neurotypical) bireylerle aynı dış dünya deneyimine sahip olmayabileceği fikrinin üzerine kurulmuş olsa da, genel görüş herhangi bir bireyin rahat hissettiği sürece nounpronounları kullanabileceği üzerindedir.
  bazı nounpronoun örnekleri:

  clown/clowns/clownself
  ıt/ıts/ıtself
  honk/honks/honkself
  rot/rots/rotself
  nya/nyan/nyans/nyanself
  cor/corpse/corpses/corpself
  bloo/blood/bloods/bloodself
  gore/gores/goreself
  gi/gir/girs/girself
  vam/vamp/vamps/vampself
  pup/pups/pupself
  bat/bats/batself
  exe/exes/txtself
  gli/glitch/glitches/glitchself
  god/gods/godself
  byte/bytes/byteself
  meow/meows/meowself
  woof/woofs/woofself

  emoji zamirleri (internet ortamında kullanılmak üzere):
  :)/:)'s/:)self
  :d/:d's/:dself

  nounpronoun argümanı ve kullanılması bazı tartışmaları da beraberinde getirmiştir. eleştirilerin çoğu genel olarak aşağıdaki argümanlar üzerinde şekillenmiştir.

  -bir eleştiriye göre neurodivergent bireyler çoğunlukla gerçek dünyadan kopuklar ve süren "tedavilerin" çoğu bu kopukluğu azaltmaya yönelikken, nounpronounların kullanımı tedavinin tam tersi bir yönde etki yaparak otizme, adhd'ye sahip bireylerin dünyadan daha da kopmasına sebep olduğundan zararlıdır.

  -çokça dile getirilen bir eleştiri, nounpronoun kullanımının "mantıklı" temeli olmadığından alay konusu olmasının yanında trans aktivizmine, trans hareketine zarar verdiğidir.

  bu konu uzun bir süre daha tartışılacak gibi görünüyor

  edit: nounpronouns listesi kısaltıldı
  edit2: bazı düzenlemeler yapıldı
 • 700+ yıldır hem çoğul hem tekil olarak kullanılan they zamirinin, kolay kolay bu listelerdeki yeni icat edilen, standart dışı zamirlere yerini kaptırmayacağını ve ilk bakışta sayıca çok fazla ve kafa karıştırıcı görünen bu zamirlerin ancak kullanan kişinin kendi çevresince anlaşılabileceğini düşünsem de genel kabul gören, cinsiyet belirtmeyen bir zamir de dili zenginleştirirdi mutlaka.

  buradan okuduğuma göre bu yeni sandığımız zamirler çok eskiden beri çeşitli kişilerce ve zamanlarda yaygınlaştırılmaya çalışılmış. öncelikle 1542'de william lily, 8. henry zamanında ingiliz okullarında resmi gramer olarak kullanılan latin gramerini ingilizce yazarken cinsiyetleri önemlerine göre önce erkek, sonra kadın, sonra da nötr olacak şekilde sıralamış. bir asır sonra ingilizce gramer ortaya çıkmaya başlayınca yine aynı önem sırası dikkate alınmış ve generic he teşvik edilmiş. yani, cinsiyeti belirsiz kişilere genel olarak he demek. 1770'te robert baker, he bizim ilk zamirimiz, she ondan türetildi diyerek he'de ısrarcı olmuş. 1808'de samuel taylor coleridge, çok iyi bir nötr-cinsiyet zamir olur diye it kullanmayı önermiş ama bu fikir tutmamış. (bence fena fikir değil.) 1851'de john stuart mill, insanların yarısını görünmez kılıyor diye generic he sorunundan yakınmış. 1864'te j. w. l. isimli bir yazar ze'yi önermiş. daha sonra yine 1800'lü yıllarda ou, ne, heesh, er, ve, en, han, un, le, e ve ip gibi zamirler önerilmiş. (bir o diyen çıkmamış.) thon sözlüklere girmeyi bile başarmış ama bir süre sonra kullanılmamış. 1912'de ella flagg young şu zamirlerin kullanılmasını önermiş: heer, himer ve hiser. thon gibi bunlar da sözlükte yer bulmasına rağmen tutmamış. 1930'da winnie the pooh'nun yaratıcısı a. a. milne, cinsiyet açısından nötr bir zamir olarak heesh kullanmayı denemiş ve çok da gerekli olmadığına karar vermiş. başka ülkelerde de aynı çaba ile fransızca iel ve ille, ispanyolca el ve ella, isveççe hen zamirleri denenmiş ve bunların içinde en başarılısı sonuncusu olmuş.

  bizim o'muzu ne kadar sevsem de "she said it to him." gibi birden fazla ingilizce zamir içeren cümlelerin türkçeye çevirisinde, kadın erkeğe veya erkek kadına demiş gibi açık açık yazılmayınca hangisi hangisine demiş diye sordurttuğu oluyor. veya bazen bir kitap okurken "o geldi." gibi bir cümleye rastlayıp belki sayfalarca kimin geldiğini anlamıyoruz. o yüzden, bizim sıfır sorunumuz var diyemem. bu saatten sonra olmaz ama bir kadınlar için o, bir erkekler için o, bir de nötr o olması çok işimize yarayabilirdi. aslında it hor görülmese he, she, it tam da öyle ama insanın kendisine insan olmayanlar için kullanılan bir zamiri yakıştırmaması da anlaşılabilir. sonuç olarak, bu anlamda they'in yerini alacak bir zamir hayal edemesem de üretme çabası kulağa eğlenceli geliyor.
hesabın var mı? giriş yap