şükela:  tümü | bugün soru sor
 • "bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan inanç, sayıltı ve değerler sistemi, grup yaşantısının öğrenilen sonuçları, herhangi bir grubun kendi içinde bütünleşme ve dış çevreye uyum sorunlarını çözmek amacıyla öğrenme süreci içerisinde geliştirmiş olduğu sayıltılar örüntüsüdür." edgar h. schein'den alıntı.
 • örgüt üyelerinin, ortak değer, inanç ve yargılarıdır. örgütü oluşturan faktörlerin en başında örgütün kurucusu ya da kurucu iradesi gelir, ardından çalışanlar buna katkı sağlar ve son olarak dış çevre de örgüt kültürünün oluşumuna etki eder. örgütü bir birey gibi düşünürsek eğer aslında bu örgütü bir birey gibi düşünürsek eğer aslında bu kültür dediğimiz kavram örgütün karakteri ile eş değerdir. nasıl ki her insanın kendi şahsına özel bir karakteri varsa örgütlerin de kendi karakterleri vardır.

  peki örgüt kültürü nasıl korunur? başka bir deyişle örgütü bireyler oluşturuyorsa ve her yeni katılan birey örgütün karakterini değiştirebilir mi? hayır değiştiremez. çünkü örgüte giren kişi örgüte gireden önce örgüt hakkında bilgi ve fikir sahibi olur neyle karşılaşacağını nasıl bir yapının elemanı olacağını bilir. ayrıca uzaşma yoluyla örgütün kültürü, bireye her fırsatta aktarılır ve hissettirilir bu faaliyet, bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılabilir. son olarak ise karl marx tarafından ortaya atılan rol yönetimi ile birey örgüt içerisinde kendisinden beklenen rolleri oynar, eğer ki bu rolleri birey iyi oynarsa birey ve örgüt arasındaki uyum giderek artar.
 • örgütün üyelerinin ortak paylaştığı sosyal değer, standartlar, inançlar ve anlayışlar topluluğudur.

  bireylerin düşünceleri farklı olsa bile örgütün ortak benimsemeleri vardır. bu benimsemeler inanç, değer, tutum ve düşünce şekli ile varolduğunda örgüt kültürünü meydana getirirler.

  temel olarak baskın kültür, alt kültür ve çekirdek kültür boyutlarından oluşur.

  baskın kültür: üyelerin büyük bir kısmı tarafından paylaşılan kültürdür.

  alt kültür: örgüt için oluşan mini kültürlerdir. baskın kültürden tamamen farklı olmak zorunda değildir. örneğin departmanların kendi iç işlerinde oluşturduğu kültür alt kültürü temsil edebilir.

  çekirdek kültür: örgütün tamamında değer gören temel ve baskın değerlerdir.

  ayrıca (bkz: geert hofstede) - kültürün boyutları
 • bir örgütte paylaşılan değerler, inançlar, tutumlar, beklentiler ve varsayımların toplamıdır.

  bu kültür, örgütteki girişim faaliyetlerinin desteklenmesinde ilk adım olarak kabul edilmektedir. nedeni ise; işletmede çalışanların davranışlarını belirleyen kültür işletmenin girişim performansını da doğrudan etkiler.

  (bkz: örgütsel değerler)