şükela:  tümü | bugün
 • "bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan inanç, sayıltı ve değerler sistemi, grup yaşantısının öğrenilen sonuçları, herhangi bir grubun kendi içinde bütünleşme ve dış çevreye uyum sorunlarını çözmek amacıyla öğrenme süreci içerisinde geliştirmiş olduğu sayıltılar örüntüsüdür." edgar h. schein'den alıntı.
 • örgütün üyelerinin ortak paylaştığı sosyal değer, standartlar, inançlar ve anlayışlar topluluğudur.

  bireylerin düşünceleri farklı olsa bile örgütün ortak benimsemeleri vardır. bu benimsemeler inanç, değer, tutum ve düşünce şekli ile varolduğunda örgüt kültürünü meydana getirirler.

  temel olarak baskın kültür, alt kültür ve çekirdek kültür boyutlarından oluşur.

  baskın kültür: üyelerin büyük bir kısmı tarafından paylaşılan kültürdür.

  alt kültür: örgüt için oluşan mini kültürlerdir. baskın kültürden tamamen farklı olmak zorunda değildir. örneğin departmanların kendi iç işlerinde oluşturduğu kültür alt kültürü temsil edebilir.

  çekirdek kültür: örgütün tamamında değer gören temel ve baskın değerlerdir.

  ayrıca (bkz: geert hofstede) - kültürün boyutları