şükela:  tümü | bugün
  • turbomakinalarda akışın bıçaklar arasından geçişi sırasında bıçak kökü ve bıçak ucuna yakın bölgelerde sınır tabakanın düşük momentumlu akışının bıçaklar arasındaki basınç gradyanı nedeniyle oluşturduğu girdaplardır.

    cascade düzlemini göz önüne alacak olursak eğer, bıçak köküne yakın end wall yüzeyinde bir sınır tabaka ve radyal eksende de komşu emiş ve basınç yüzeyler arasında bir basınç gradyanı meydana gelir. sınır tabaka dışındaki momentumu yüksek akış genel patterni izleyerek bend edecektir.

    fakat sınır tabaka içindeki ve basınç tarafındaki akışın momentumu düşüktür. bu akış maruz kaldığı basınç gradyanı nedeniyle basınç yüzeyinden komşu bıçağın emiş yüzeyine doğru çekilir. bu basınç gradyanı akış ayrılması olmadığı sürece bıçak kökü sınır tabakasının dışına nüfuz edemeyeceğinden dolayı, sınır tabaka içine hapsolmuş bir girdap yaratır ve buna geçiş girdabı ya da passage vortex denir.

    firar kenarından bakılacak olursa, bıçak kök tarafında bu girdap saat yönünde dönerken, bıçak ucunda saat yönünün tersine dönecektir. bunun nedeni basınç gradyanının hakim olduğu düşük momentumlu bölgenin kökte aşağıda, uçta yukarıda olmasıdır.

    iz girdabı ve nal girdabıyla birlikte turbomakinalardaki 3 önemli girdap türünden biri olan geçiş girdabı girdap kayıplarının cfd analizlerinde yakalanabilmesi açısından büyük onem arz eder ve neden bazı türbin ve kompresör tasarımlarında izentropik verimin düşük olduğunun cevabını içinde bulundurabilir.