• narkotikler sınıfından opiyat bağımlılığında kullanılan buprenorfin ve nalokson içeren dilaltı kullanılan ilaç *. endikasyonu yerine koyma şeklindedir. ilaç ağır karaciğer harabiyetine sebep olduğundan kişinin karaciğer fonksiyonları izlenmelidir.
    (bkz: ukte)
  • kırmızı reçeteyle alınabilir.
  • buprenorfin ve nalokson içeren mucize eroin bağımlılığı ilacı
  • 4:1 oranında buprenorfin ve nalokson içeren, opiat sürdürüm tedavisi için kullanılan pahalı ilaç. ülkemizde siboksin, suboksan, siboks gibi isimlerle de anılırken amerika'da the bupe olarak da isimlendirildiği bilinmektedir. ilaç parsiyel opiat agonisti ve opiat antagonisti (nalokson) içerir. kombinasyonundaki nalokson oral ya da dil altı yolla alındığında antagonistik etki yapmazken damar yoluyla kullanıldığında antagonistik etki yapar. yani nalokson, abuse riskini önlemek için ilave edilmiştir. kırmızı reçeteyle satılır. yasa gereği şu anda sadece amatem'lerde kullanılmaktadır.
  • eroin bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaç.