şükela:  tümü | bugün
 • iki tane kitabı olan yazar;
  "osmanlılar ve hilafet"
  "pan-islamizm ve batıda osmanlı imajı"

  1960 burdur doğumlu. 1983 ankara üniv. ilahiyat fak.(lisans); 1986 manchester üniversitesi near eastern studies (master); 1990 londra üniv. soas, tarih böl. (doktora). boğaziçi ve marmara üniversitelerinde dersler verdi. halen fatih üniversitesinde ders veriyor ve isam'da çalışmalarına devam ediyor. son dönem osmanlı tarihi alanında biri ingilizce yayımlanmış iki kitabı ve pek çok makalesi mevcut.

  http://www.fef.sakarya.edu.tr/…syalar/azmiozcan.jpg
 • bilecik üniversitesinin rektörlük seçimlerine katılacak adaylardan birisi.
 • 25 aralık 2007'de abdullah gül tarafından bilecik üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır.
 • cumhurbaşkanı abdullah gül'ün rektörlük seçimlerinde ikinci olmasına karşın rektör olarak atadığı kişi.

  şimdi burada cumhurbaşkanının tercihini tartışacak değilim. bir kısım zevatın ahlaksızlığına dikkat çekmek istiyorum. ahmet necdet sezer birinci sıradaki adayı atamadığında ortalığı velveleye verip de aynısını abdullah gül yapınca sindiren zevat bu. ben ne o zaman ahmet necdet sezer'i savundum, ne de şimdi abdullah gül'ü yeriyorum. ilkesel olarak en çok oyu alan adayın seçilmesini ve atanmasını doğru buluyorum ama anayasa böyle bir takdir yetkisi vermiş cumhurbaşkanına. elbette eleştiriye de açıktır takdir haklarını kullanımları. ancak, "en çok oy alan aday, demokrasi demokrasi" diye ahmet necdet sezer'e ağızlarında salyaları köpürerek saldırıp da aynısını abdullah gül yapınca dut diyetine giren mahlukat da tiksindiriyor. demokrasi anlayışları bu. ahlaksızlar, kendilerine demokratlar. az sayıda olsalar da, ikisini de aynı şekilde eleştirenlere lafım yok bu arada.

  bu abdullah gül'ün bu tarz ilk ataması da değil bu arada (bkz: fazil tekin)

  (bkz: kendine demokrat)
  (bkz: islamcilarin ikiyuzlulukleri)
  (bkz: koktendincilerdeki demokrasi mefhumu)

  (bkz: allah dininde reform olmaz)
 • daha geçen hafta yakınçağ osmanlı devleti diplomasi tarihi dersimize girmiş, babacan tavırlarıyla sakarya üniversitesi tarih bölümünün en sevilen öğretim görevlisi olmuş, bilecik üniversitesinin yeni rektörü...
 • reform, islamda reform, panislamizim, hindistan ve pakistan bölgesinde ingiliz sömürgeciliği tarihi gibi konularda incelemeler yapmış, makaleler, kitaplar yazmış bir prof olarak, bu alanlarda uluslarası bilim arenasında da ne dediğine ehemmiyet verilen bir zattır. bu yüzden allah dininde reform olmaz şeklinde bir açıklaması varsa, bu beyanatı / yazısı slogan veya propaganda olarak değerlendirilmemelidir. zira hoca en yetkin olduğu konuda bir önerme ortaya koymuştur. ikna olmayanlar tabii ki saygı çerçevesinde, isterlerse kendi argümanlarını ortaya koyabilirler.

  bilecik üniversitesine rektör seçiminde ikinci olmasına rağmen cumhurbaşkanınca, rektörlüğe atanması -isminin popüler gündeme buruk şekilde yansımasına sebep olsa da- bilimsel alanda ortaya koyduğu iddiasının doğru veya yanlış olması ile ilgili herhangi bir korelasyon değerine sahip olmamalıdır.

  anaysada cumhurbaşkanına verilen yetki ile hemen hemen her rektör seçiminde tekrarlanan benzer tartışmalar, bu hususun kamu vicdanında, demokratik ahlak gereği kabullenilemediğini ortaya koymaktadır. maalesef benzer atamaya konu olan belki de her hoca için, demokratik hazımsızlığımızı, cumhurbaşkanı ve atanmış kimse şahsında başka boyutlara yansıtarak yapmaya devam edeceğiz.
 • elle tutulmayan içi oldukça kof ve boş doğu denilen şeye hoşgörü, insanlık filan yükleyip batıya giydiren klasik bir milliyetçi muhafazakar tezlerden bahsediyor bu akşam teke tekde. biz türklerin neden sömürgeci olmadığımızı türkün düşünüş yapısı böyle değil. doğuda emperyalizm olmaz doğu şöyledir böyledirle dolduruyor. kapitalizmle gelen güç iktidar para arayışının milletimizin o asil düşünüş yapısına işleyerek ahlakımızı bozduğu gibi tezleri ben bir bilim adamında dinleyince garip oluyorum. acaba kutsiyet atfederek göklere çıkardığımız insanlık denilen şeyin tarihi zaten güç iktidar arayışı değil mi. kaç bin yıllık insalık tarihinde zaten tüm şiddet bu yüzden çıkmadı mı? peygamber ölünce cennetle müjdelenen sahabeler bile iktidar için birbine girerken nasıl oluyor da güç iktidar arayışı son 200 yılda çıkmış bir şey gibi sunuluyor. batı karşısında felsefi açıda ezilen doğulu aydınların "herşey dünyevi değil ki, bizde vicdanlıyız ama ezilsek de onurluyuz ama" hezeyanları gibi geliyor bana bunlar hep.

  ayrıca daha önce yazmıştım buna benzer şeyler;

  (bkz: #19434422)
 • çoğu tarihçimiz gibi milliyetçi-muhafazakar çizgide. ama cidden kalite adam.

  prof. dr. azmi özcan (1960 - .... )

  1960 burdur doğumlu.

  öğrenim durumu
  lisans: ankara üniversitesi 1983
  y. lisans: orta doğu araştırmaları , manchester üniversitesi
  doktora: ingiliz osmanlı ilişkileri, londra üniversitesi,soas
  doçent: yakınçağ tarihi, marmara üniversitesi 1997
  profesör: yakınçağ tarihi, sakarya üniversitesi 2002

  iş deneyimi
  1990 - 1996, isam araştırmacı
  1996 - 1999, isam başkanlığı
  1991 - 1992, boğaziçi ünv
  1994 - 1996 marmara ünv
  1997 - 1999 fatih üniversitesi
  2000 - ... sakarya ünv.

  yabanci dil bilgisi:
  ingilizce, arapça, urduca

  ilgi/araştirma alanlari:
  osmanlı hindistan ilişkileri, sultan ii. abdülhamid, yakınçağ osmanlı siyasi tarih, siyasi düşünceler tarihi, 19-20 yüzyıl islam dünyası ve fikir hareketleri, sömürgecilik tarihi, osmanlı-ingiliz ilişkileri

  uluslararası makale
  1 "the turks in urdu literature in the age of pan-islamism", journal of pakistan historical society, vol. xl. 1992
  2 "the press and the anglo-ottoman relations (1876-1908)", middle eastern studies, vol. xix. ocak 1993.
  3 "jamaladdin afgani's honorable confinement in istanbul", osmanlı araştırmaları, c.xv. 1995
  4 "ingiltere'de hilafet tartışmaları (1873-1909)", turkish journal of islamic studies , ii, 1998,49-71.
  5 “osmanlı devletinin son döneminde araplara arasında hilafete karşı gelişmeler”, türk kültürü araştırmaları, haziran 2005
  uluslararası bildiri
  1 "the shift from ottomanism to pan-islamism in the ottoman empire and the western attitude", ii. abdulhamid ve dönemi hakkında colloquim'e sunulan tebliğ. bod-hamburg-almanya 1993
  2 "the issue of an arab caliphate in britain", paper presented to the international symposium on the brismes, manchester-ingiltere 1994 (yay.1995)
  3 the ottomans and baburids", isav, paper presented to the international symposium entitled "xv.-xvi. sırları türk asrı yapan değerler, istanbul 11-12 kasım 1996
  4 the millet system in the ottoman empire", paper presented to the international symposium on the minorities in the middle-east, osaka, japan 1998
  5 tanzimat ve din hürriyeti, osmanlı devletinde din ve vicdan hürriyeti", paper presented to the international symposium, istanbul 27-28 kasım 1999.
  6 islam as a medium of political opposition; tanzimats legacy, international conference on ottoman intellectual heritage". swedish research centre, istanbul, 14-14 şubat 2001
  7 egypt in the caliphal policy of sultan abdulhamid ii.", paper presented to the colloque international, les ottomans et le monde mediterraneen, rabat 18-20 avril 2002, morocco.
  8 “the prospect of muslim world in the 21 st century”, international conference on enlightened moderation , 23-25 june 2004, islamabad pakistan
  9 “indo-turkish relations in historical perspective-turkish image in india”, joint conference on indo-turkish relations , 13-13 february 2005, n. delhi, india
  10 "ottoman factor in the legitimation of british rule in india”, international conference on legitimacy of power in asia , 23-25 april 2005, singapur

  ulusal makale
  1 1880'de istanbul'da çıkarılan bir gazete ve ingiltere'nin kopardığı fırtına, peyk-i islam, tarih ve toplum, mart 1992
  2 özbekler tekkesi postnişini buharalı şeyh süleyman efendi bir ‘double agent' mi idi?, tarih ve toplum, nisan 1992
  3 birinci dünya savaşı sırasında ingilizlere karşı bir hind-osmanlı planı, ipek mektup komplosu, tarih ve toplum, temmuz 1992
  4 ingiliz yönetimi altındaki hindistan'da daru'l-islam-daru'l-harb tartışmaları, yeni toplum, mayıs-haziran 1992
  5 sultan ii. abdulhamid ve dönemi üzerine tezler, izlenim, eylül 1993
  6 toynbee'nin gözünde türkler, izlenim, kasım 1993
  7 osmanlı devleti üzerine planlar, ocak 1994
  8 1857 büyük hind ayaklanması ve osmanlı devleti, iüef islam tetkikleri cemiyeti dergisi, c.ix. 1995
  9 tanzimat, islahat ve misyonerlik, church missionary society istanbul'da, istanbul araştırmaları dergisi, c. i. bahar 1997
  10 j. louis sabuncu'nun istanbul yılları, istanbul araştırmaları dergisi, v, 1998.117-127
  11 osmanlı devletini paylaşım planları, islami araştırmalar , ankara 2000 sy ii
  12 "sultan ii. abdülhamid döneminde osmanlılar ve hindistan müslümanları", türkler xiii , ankara 2002
  13 "the ottomans and the baburids", the turks ii , ankara 2002
  14 "the ottomans and muslims of india during the reign of sultan abdülhamid ii" the turks iv , ankara 2002
  15 "ii. abdülhamid döneminde afganistan ile ilişkiler ve ingiltere", bütün yönleri ile afganistan , istanbul 2002, 84-101
  16 "osmanlı ve bâbürlü devleti arasındaki ilişkiler", türkler viii , ankara 2002
  17 "hindistan'da ingiliz hakimiyeti ve ulemanın tavrı”, divan, yıl: 9 sayı: 17, 2005, ii
  18 "hindistan'da islam modernizmi ve seyyid ahmed han”, islamiyat, nisan 2005

  ulusal bildiri
  1 sultan ii. abdulhamid ve hindistan müslümanları, iüef, ii. abdulhamid devri seminerine teblig, mayıs 1992. (yay. 1994)
  2 sultan ii. abdulhamid'in ‘pan-islam' siyasetine cevdet paşa'nın tesiri, tdv ahmet cevdet paşa sempozyumuna sunulan tebliğ 10-11 haziran 1995. (yay. 1997 )
  3 xix. yüzyılda batı'da osmanlı (devleti) imajı, selçuk üniversitesi, konya, osmanlı devletinin kuruluşunun 700. yıldönümü için düzenlenen uluslararası toplantıda okunan tebliğ (7-10 . nisan.1999)
  4 "türkiye'de yakınçağ tarihi araştırmalarına dair gözlemler" (isam, ilmi sempozyum), dünden bugüne osmanlı araştırmaları " istanbul, 24-25 şubat 2001' sunulan tebliğ).

  kitap ve kitap bölümleri
  1 pan-islamizm, osmanlı devleti, hindistan müslümanları ve ingiltere, (1877-1914) istanbul 1992), ilaveli ikinci baskı (1877-1924), istanbul 1997
  2 osmanlı devletinde din ve vicdan hürriyeti (editörlük) istanbul 2000
  3 indian muslims, the ottomans and britain 1877-1924, e.j. brill, leiden-new york-köln 1997

  ansiklopedi maddeleri (tdv islam ansiklopedisi)
  1-bereni, 2-cagir, 3-darul-ulum, 4- ebul kelam azad, 5- encümen-i huddam-ı kabe, 6-bengal, 7-eyüp sabri paşa, 8- fransa, 9-frang-ı mahal,10- hilafet, 11-el hilal, 12- hindistan hicret hareketi, 13- hindistan 14- ingiltere 15- ingiliz osmanlı ilişkileri 16- islam'ın doğuşu ve yayılışı,17-modern dönem fikri hareketler 18- islamcılık 19- ittihad-ı islam 20- ittihad-ı muhammedi cemiyeti. 21-kandehar, 22-kanpur, 23-liyakat ali han, 24-leknev. 25-keramet ali 26- mahmud celaleddin paşa 27-malabar 28-masonluk 29. meşveret gazetesi 30. meysur 31- milliyetçilik 32 mir sultan galiev 33. mirza muhammed ali 34. mevlana muhammed ali lahori 35, mevlana yusufi, 36. multan, 37. muhammedabad, 38. muradabad, 39. mürşidabad, 40. müttaki el-hindi,
  mecelletü'l-islamiye ansiklopedisi (tunus),
  1. evliya çelebi, 2. ahmet resmi efendi, 3. babür, 4. katip çelebi
  "ottoman empire and the west, encyclopaedia of western colonialism (usa)

  çalışmaları hakkında değerlendirmeler
  book reviews
  -n. göyünç, journal of ottoman studies , 18 (1998),285288
  -ş. hanioğlu, international journal of middle east studies , 31 (1999), 145-147
  -h. fattah, bulletin of the royal institute for inter-faith studies , 1/1,(1999)230-231.
  -al-alam (1998), 639.
  -d. hall, middle east quarterly , june 1999, 87.
  -p. batur. v. lippe, mesa bulletin , 33 (1999), 116-117.
  -e. j. zürcher, british journal of middle eastern studies , 27/2 (2000), 201-207.

  bilimsel kuruluşlara üyelikler
  deutschen morgenlandischen gesellschaft
  islam ansiklopedisi ilim heyeti

  kaynak: http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=3828
 • dün skytürk'te muazzam analizlerini dinlediğim bir adam. farklı bir şeyler söylüyor.
 • sömürgecilik ile ilgili tespit ve tezleri, türkiye'de alışageldiğimiz tarih anlayışının bütün kalıplarını yıkacak kadar çarpıcı ve önemli. dünya siyasetinin bütün dümenleri bu eksenin etrafında dönüyor ve biz, müdahil olmak bir yana, olanı biteni algılamaktan bile aciziz.
  türkiye'nin, sadece dünya siyasetini doğru okuyabilmek için bile azmi özcan gibi bilim adamlarına ihtiyacı var ve bu ihtiyacın farkında dahi olmamamız, uluslararası arenadaki pespayeliğimizin en önemli sebebi.