aaali

  • 3244
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 yıl önce

benim muhtarım evde kim ne yapıyor bildirecek

faşizm mesleksiz, işsiz ve çoğunluğu parasız küçük burjuvaziden devşirdiği militanlar vasıtası ile devlet ve toplumun, bir ideolojinin en vahşi tasarruflarını gerçekleştirmek üzre iç içe geçmesi demektir...nihai olarak faşizm "her eve bir devlet" anlamına gelir. ve bunu faşist partinin bilinçli, eğitimli tercihen devlet elemanı kadrolarından daha iyi kimse yapamaz.

"-muhtarlar evlerde ne olduğunu bilecek", demek evleri, bir devlet aygıtına ideolojisi gereğince biat etmiş hane halkından insanlar vasıtası ile açmak demektir. gidiş o gidiştir...beyinleri kürt nefreti ile sulanmış ırkçı namussuzlar!..sizler ideolojiniz böyle olduğu için rahat etseniz dahi çocuklarınız, torunlarınız, onyıllara dek uzayabilecek külliyen geleceğimiz dinci-ırkçı bir tasallut ile karşı karşıya!

devamını okuyayım »