agartha

  • 727
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6 yıl önce

işkence teknikleri

bir sömürge ülkesi olan kongo’da batılı beyaz adam, siyah insanın isyanına maruz kalmamak ve kongo’yu daha iyi sömürmek için yeni yöntemler arayışı içindeydi. köleleştirdiği halk istediği noktada değildi. her zaman sadık olmuyor ve ilk fırsatta efendilerine ihanet ediyorlardı. bu köleler köle gibi değil, normal bir insan gibi hareket ediyor, hakaret edilip, dayak yediklerinde ve canları yandığında isyan ediyor aynı zamanda eş ve çocuklarına bağlılıklarından vazgeçmiyorlardı. bunların genlerinde kölelik yoktu. bir köle efendisini en üstün bilmeli ve hiçbir şeyi ona denk tutmamalıydı. işkence görse de efendisine isyan etmemeliydi. kendisi hiçbir konuda karar vermemeli ve her adımını efendisinin isteğine bağlı atlamalı, pısırıklığı genel karakteri bilmeliydi. köle dediğin genlerine kadar işlemiş bir kölelik ruhuna sahip olmalıydı.

beyaz adam işte bu düşüncelerle yeni bir köle ırk yaratma sürecini başlattı. ve deneylerini kongo’lu anneler üzerinde denemeye karar verdi.

kongo’da hamile kadınlar birer birer bulundu ve üç aylık, beş aylık, dokuz aylık anne adayları zorla bir meydana getirildiler. bu anne adaylarından dokuz aylık hamile bir kadın seçildi. masum anne adayı yere kadar gerilerek mancınık haline getirilmiş bir ağaca bağlandı. yüzlerce siyah anne adaylarının gözleri önünde bu annenin bağlı olduğu ağacın ipi kesildi. doğumuna birkaç gün kalmış hamile kadın, çocuğuyla birlikte havada parçalandı. bu dehşet sahnesini korkuyla izleyen anne adayları çığlık çığlığa kaçmaya çalışsalar da acımasız beyaz adamın elinden kurtulamadılar. dehşet ve korku bir kere zihinlerine kazınmıştı ve haftalarca bunu üzerlerinden atamadılar. beyaz adamı nerede görseler büyük bir korkuya kapılıyor ve kendilerine bulaşmasınlar diye büyük bir hürmet gösteriyorlardı. işte böylece anne karnındaki çocukların ruhları, korkuyla karışık saygı duygusuyla şekillenmeye başladı.

olay burada bitmedi.

bir sonraki ay yine aynı meydana getirilen hamile kadınlar arasından biri seçilip mancınıkla havaya fırlatıldı. siyah anne adayları her ay içlerinden seçilen birin ya havada ya da yere düşerek parçalanışın zorla izlediler. anneler ve karınlarındaki bebekler bu korku travmasını sürekli yaşamak zorunda kaldı. annenin korku nöbeti ile gelişen bebek dünyaya geldiğinde normal bebekler gibi olamadılar.

bebekler korku sinmiş ruhlarıyla dünyaya geldiler ve efendilerine ölümüne sadık kaldılar.

işte sadık köleler böyle oluşturuldu.

beyaz adam’ın bu vahşeti de, bilim dünyasına embriyo psikolojisi olarak geçti.

devamını okuyayım »
15.07.2011 15:04