asc

  • azimli
  • kofti anarşist (157)
  • 3591
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

f tipi

yıl 2000:

"f tipi cezaevleri hücre tipi cezaevleridir.
insanın ruh ve beden sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratacağının bilimsel olarak ortaya konulmuş olması,
sosyo-kültürel yapı ve gelenekle çelişki oluşturması,
dayandığı yasal düzenlemenin hukuka aykırılığı ve ortadan kaldırılması konusunda adalet bakanı da dahil tüm hukuk çevrelerinin mutabakatının olması,
insan haklarına aykırı bir uygulama olması nedenleriyle f tipi cezaevleri kabul edilemez.

[izolasyon ortamlarının tıbbi sonuçları:]

- görme alanında daralma
- işitme duygusunda azalma
- sinirsel tipte sağırlık
- tinnitus (çınlama)

- hücresel immun yanıtta azalma
- tümör büyüme hızının artışı
- viral enfeksiyonların yarattığı tahribatta artış

- amenora sendromları
- hirsutik değişiklikler (kıllanma)
- prematür menapoz (erken menapoz)

- algı ve duyu bozuklukları
- agresif etki, saldırgan davranış
- güvensizlik, sosyal ilişki kalitesinde azalma
- depresyon, anksiyete
- uyku bozuklukları
- konsantrasyon bozuklukları
- işitsel ve görsel halusinasyonlar
- çevreye ve karşı cinse ilgi kaybı

- izolasyon şartlarında artan stress yükü ve beslenmeyle ilintili olarak çeşitli tabloların ağırlaşması"

yıl 2006:

"2003-2005 arasında f tipi cezaevlerinde kalan 404 kişi tihv'ye [türkiye insan hakları vakfı] başvurdu. bunlardan 203'ü de psikiyatrla görüştü.

tihv istatistiklerine göre, bu 203 kişinin aldığı psikolojik tanıların dağılımı şöyle:

- kronik travma sonrası stres bozukluğu: 52
- uyum bozukluğu: 37
- majör depresif bozukluk: 36
- yaygın anksiyete bozukluğu: 17
- akut travma sonrası stres bozukluğu: 6
- diğer duygudurum bozuklukları: 5
- obsesif kompulsif bozukluk: 5
- depresyon: 4
- diğer anksiyete bozuklukları: 4
- eşik altı spesifik olmayan psikiyatrik belirtiler: 4
- uyku bozuklukları: 4
- ayrışmamış somatoform bozukluk: 3
- diğer psikotik bozukluklar: 3
- major depresif bozukluk, yineleyeci: 3
- panik bozukluğu: 3
- sosyal anksiyete bozukluğu: 3
- distimik bozukluk: 2
- majör depresif bozukluk, tek epizod: 2
- somatizasyon bozuklukluğu: 2
- şizofreni: 2
- akut stres bozukluğu: 1
- alkolün kötüye kullanımı: 1
- amnestik bozukluk: 1
- cinsel işlev ya da kimlik bozuklukları yada parafililer: 1
- diger psikiyatrik bozukluklar: 1
- diğer organik ruhsal bozukluklar: 1
- diğer somatoform bozuklukları: 1
- enurezis nokturna: 1
- gerilim tipi baş ağrıları: 1
- karışık anksiyete-depresyon bozukluğu: 1
- konversiyon bozukluğu: 1
- psöriyazis: 1"

kaynak:
- türk tabipleri birliği, "f tipi cezaevlerine ilişkin türk tabipleri birliği raporu", 2000
http://www.ttb.org.tr/eweb/rapor/f_tipi.html
"'tecrit ağır hak ihlali, hükümet çözebilir'", bianet, 15 kasım 2006
http://bianet.org/…gir-hak-ihlali-hukumet-cozebilir

bkz:

<raporlar>
- türkiye insan hakları vakfı, "tihv f-tipi raporu: medyanin cezaevi katliamindaki rolu" (aktaran: indymedia)
http://istanbul.indymedia.org/…comment/reply/114606
- helsinki yurttaşlar derneği, "f-tipi cezaevleri raporu", 12 haziran 2001
http://www.hyd.org.tr/?pid=304
- insan hakları ve mazlumlar için dayanışma derneği, "bolu f tipi cezaevleri raporu", 12 mayıs 2003
http://istanbul.mazlumder.org/…i-cezaevi-raporu/499
- insan hakları derneği, "ihd temmuz cezaevi raporu", 26 ağustos 2002 (aktaran: bianet)
http://www.bianet.org/…muz-cezaevi-raporu-tam-metin
- insan hakları derneği, "ihd cezaevi komisyonu raporu", 12 kasım 2002 (aktaran: bianet)
http://eski.bianet.org/2002/11/13/14558.htm
- insan hakları ve mazlumlar için dayanışma derneği, "bolu f tipi cezaevi raporu", 13 ocak 2005
http://istanbul.mazlumder.org/…i-cezaevi-raporu/488
- insan hakları derneği, "ihd cezaevi raporu", 1 kasım 2005
http://www.bianet.org/…/ihd_cezaevi_raporu_0510.doc
- insan hakları derneği & insan hakları ve mazlumlar için dayanışma derneği, "van f tipi cezaevinde yaşanan hak ihlalleri raporu", 6 aralık 2006
http://www.mazlumder.org/…hlalleri-raporu-2006/1026

<basın açıklamaları>
- amnesty international & human rights watch, "turkey: isolation and beatings in new prisons must stop now", 6 ocak 2001
http://www.amnesty.org/…666d687/eur440012001en.html
http://www.hrw.org/…tings-new-prisons-must-stop-now
- türk mühendis ve mimar odaları birliği, "f tipi cezaevi sorunu...", 29 ocak 2001 (haber)
http://www.tmmob.org.tr/…erik/f-tipi-cezaevi-sorunu
- amnesty international, "turkey: call for immediate steps against isolation in 'f-type'", 16 nisan 2002
http://www.amnesty.org/…0684588/eur440242002en.html
- "'avrupalılar'ın f tipi cezaevi raporu eksik'", bianet, 11 haziran 2002 (haber)
http://eski.bianet.org/2002/06/11/haber10733.htm
- istanbul tabip odası (insan hakları komisyonu), "basın açıklaması", 24 ağustos 2006
http://www.istabip.org.tr/…:haber-arsivi&itemid=248

<haberler>
- "sincan f-tipi", a-infos, 14 ocak 2001
http://www.ainfos.ca/01/jan/ainfos00169.html
- "f tipi her yönden 'sağlıksız'", tıp dünyası, sayı: 93, 1 kasım 2002,
http://www.ttb.org.tr/td/td93/5.php
- "'bolu f tipi'nde sorunlar bitmiyor'", bianet, 20 aralık 2002
http://eski.bianet.org/2002/12/20/15449.htm
- "'yanlış haberler, sorunları gizliyor'", bianet, 21 mayıs 2003
http://eski.bianet.org/2003/05/22/19147.htm
- "bilimsellik rafa kalktı", evrensel, 31 mart 2004
https://web.archive.org/…l.net/04/03/31/gundem.html
- "f tipinde insanlık dramı", cumhuriyet, 8 haziran 2004 (aktaran: bianet)
http://bianet.org/…t/36263-f-tipinde-insanlik-drami
- "korsakoff'lu benli adli tıp'a dava açtı", bianet, 15 haziran 2004
http://eski.bianet.org/2004/06/15/36599.htm
- şahin artan, "'tecrit ve tedavi'", bianet, 9 ağustos 2004
http://jwkhscd.bianet.org/…i/40404-tecrit-ve-tedavi
- "f tipi doktoruna soruşturma", radikal, 24 aralık 2004
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=138258
- ahmet şık, "f tipinde yaprak da yasak", bianet, 12 temmuz 2005
http://bianet.org/…/63825-f-tipinde-yaprak-da-yasak
- "ihd: f tipi uygulamasına son verilsin", bianet, 5 haziran 2006
http://bianet.org/…f-tipi-uygulamasina-son-verilsin
- "'f tipi cezaevi hiç olmasın'", bianet, 15 aralık 2006
http://bianet.org/…89076-f-tipi-cezaevi-hic-olmasin
- "bir insan ölüyor duyan yok", radikal, 18 aralık 2006
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=207663
- "tihv: 19 aralık yargılamalarını sonuçlandırın", bianet, 18 aralık 2006
http://bianet.org/…ik-yargilamalarini-sonuclandirin
- ""f tipi'nde tecrit işkencedir, son verin"", bianet, 2 ocak 2007
http://www.bianet.org/…-tecrit-iskencedir-son-verin

<makaleler>
- melda türker, "'f' tipi cezaevi mimari tasariminin çağdaş cezaevleri modellerinin gelişme sürecinde yeri"
http://ilcintas.tripod.com/…aset/f_tipi_cezaevi.htm
- cem kaptanoğlu, "f tipi sağlığa zararlıdır!", radikal iki, 3 şubat 2002
http://www.radikal.com.tr/…er.php?ek=r2&haberno=867

[bu entari sürekli güncellenecektir]

devamını okuyayım »