attirmayin makedonun kafasini

  • 1579
  • 82
  • 14
  • 0
  • dün

beklenen büyük istanbul depremi

hakkında hiçbir cumhurbaşkanı adayından bugüne kadar bir vaat duyamamış olduğumuz depremdir.

ülkede inşa edilmiş ve edilmekte olan her binanın ne kadar büyüklükteki bir depreme dayanabileceğinin hesaplanıp devletin ilgili kurumunun internet sitesinden yayınlanması gerekir. böylece konut satın almak isteyen vatandaş güvenli olan binaya yatırım yapar. güvenilemeyecek tipte inşaat yapmak niyetinde olan müteahhitler de böylelikle niyetlerinden cayarlar.

yayınlanan deprem bölgeleri haritasına baktığımızda ülkenin neredeyse yarısı yüksek derecede risklidir. böyle bir ülkede deprem faktörüne dayalı imar planlarının hiç konuşulmuyor olması ülkeye büyük ihanettir. özellikle yoğun nüfuslu illerden başlanarak yerleşim yerlerinin depreme dayanıklı ve hazırlıklı bir hale getirilmesi, her ne kadar yüksek maliyetli olsa da gereklidir ve hayati önem arz etmektedir.

afet anında işe yarar toplanma alanlarının olduğu, toplanma alanı olarak kullanılabilecek parkların, meydanların belirlenmiş olduğu şehirler tasarlamak; yolları, köprüleri, kanalizasyonları, iletişim ve enerji hatlarını, kıyı kesimlerini, zayıf zeminleri, yaşanacak bölgeleri, endüstri bölgelerini kısacası yeraltı ve yerüstü bütün yapıları olası bir depreme karşı korunaklı kalacak bir şekilde yerleştirmek, düzenlemek, güçlendirmek bu memlekete yapılmış ve yapılabilecek olan en ileri görüşlü icraatlerden biri olacaktır.

şehirler 1, 5, 10, 20 yıllık planlarla, bölge bölge, bugünden dönüştürülmeye başlanmalı ve bu imar planları her hükümetin müşterek politikası olacak şekilde siyasetçiler tarafından değil, uzmanlar tarafından yapılmalı ve kabul ve saygı görmelidir.

meydana gelebilecek büyük bir depremde milyonlarca insanın hayatını kaybedeceği yahut yaralanacağı; konutların, işletmelerin zarar göreceği, kullanılamaz hale geleceği; zararın karşılanması için harcanacak emek ve paranın yine bizim sırtımıza yük olacağı; ülkenin bir kaç saniye içinde milyarlarca lira zarar ederek ekonomik anlamda yıkıma uğrayacağı unutulmamalıdır.

benim gözümde her kim bu meseleyi göz ardı ediyor, konuşmaya bile tenezzül etmiyorsa hain kere haindir.

devamını okuyayım »
09.06.2018 23:50